Zápis ze 49. schůze rady města konané dne 29.9.2008

zveřejněno: 29. 9. 2008

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Miloslav Odvárka
 

Schválený pořad 49. schůze rady města:

 

  1. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Školní jídelna SŠG A. Kolpinga“, Žďár n.S.
  2. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Obytný soubor Klafar II – část B1, Žďár n.S.

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn. 678/08/ORUP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Školní jídelna SŠG A. Kolpinga“, Žďár n.S.

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Školní jídelna SŠB A. Kolpinga“, Žďár n.S., jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

 

Hlasování:Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn.696/08/ORUP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Obytný soubor Klafar II – část B1, Žďár n.S.

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Obytný soubor Klafar II – část B1“, Žďár n.S., jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

 

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta