Zápis z 53. schůze rady města konané dne 10.11.2008

zveřejněno: 10. 11. 2008

Počet přítomných členů: 9

 

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Marie Košťálová
 

Schválený pořad 53. schůze rady města:

 

  1. Návrh rozpočtu města na rok 2009
  2. Obsazení volného bytu

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.728/08/OF

Návrh rozpočtu města na rok 2009

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku na dofinancování akce „Sociální zázemí a tribuny oddílu fotbalu a tenisu“ v souvislosti s žádostí TJ Žďár nad Sázavou o investiční dotaci na MŠMT veš výši 6.270 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu na rok 2009.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města bere na vědomí upravený návrh investičního výhledu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Ústní zpráva/OP

Obsazení volných bytů

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9 o velikosti 1+ společné sociální zařízení, umístěného v obytném domě č.p. 2228, ulice Brněnská č.or. 10 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 dle návrhu předloženém bytovou komisí.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatel:

 

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta