Zápis z 56. schůze rady města konané dne 29.12.2008

zveřejněno: 29. 12. 2008

Počet přítomných členů: 6

 

Omluveni:

Mgr. Jaromír Brychta
Ing. Vladimír Novotný
Ing. Oldřich Sedlák
 

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák
 

Schválený pořad 56. schůze rady města:

 

  1. Rozpočtová opatření č. 9/2008/RM

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.776/08/OF

Rozpočtová opatření č.9/2008/RM

Rada města po projednání schvaluje přijetí dotací uvedených v RO 9/2008/RM.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.  
místostarostka