Zápis z 81. schůze rady města konané dne 28.12.2009

zveřejněno: 28. 12. 2009

Počet přítomných členů: 7

Omluveni:

Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Marie Košťálová

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Luboš Straka

 

Schválený pořad 81. schůze rady města:

  1. Pravidla k reformě účetnictví v příspěvkových organizacích od 1.1.2010
  2. Rozpočtové opatření č. 9/2009/RM

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn.1125/09/OF

Pravidla k reformě účetnictví v příspěvkových organizacích od 1.1.2010

Rada města po projednání schvaluje „Pravidla reformy účetnictví v PO zřízených městem od 1.1.2010“.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.1121/09/OF

Rozpočtové opatření č. 9/2009/RM

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 9/2009/RM.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Luboš Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.  
místostarostka