Zápis z 83. schůze rady města konané dne 25.1.2010

zveřejněno: 25. 1. 2010

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Miloslav Odvárka

 

Schválený pořad 83. schůze rady města:

 1. Majetkoprávní úkony
 2. Byty a nebytové prostory
 3. Ekonomické hodnocení středisek
 4. Dohoda o pořízení územního plánu obce  Polnička
 5. Dřevěné plastiky, mykologický a statický posudek
 6. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby okružní křižovatka Strojírenská-Nádražní
 7. Výběrové řízení na dodavatele stavby Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra – omezení počtu zájemců
 8. Dodatek č.9 ke smlouvě o poskytnutí provozní dotace
 9. Program prevence kriminality kraje Vysočina
 10. Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR
 11. Smlouva s TJ Žďár n.S. a TJ Sokol
 12. Stanovení ceny propagačního materiálu
 13. Žádost o použití znaku města
 14. Žádost TJ Žďár nad Sázavou
 15. Smlouvy o poskytnutí příspěvku
 16. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1142/2010/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení níže uvedených záměrů - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků v sídlišti „Vodojem“ – rozšíření zahrad u řadových rodinných domů ZR 7 a to na:

 

1. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2955-256/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/46 – zahrada ve výměře 49 m2 - z vlastnictví Města ZR

nabytí

- části p.č. 4618, zast.pl. – nově p.č. 4618/2 – ost.pl.,jiná pl. ve výměře 9 m2 z vlastnictví manželů Zdeňka a Jiřiny Stehlíkových, bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

 

2. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2956-228/2009 z 20.10.2009 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „b“ ve výměře 141 m2 z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví manželů Ivana a Hany Stránských, bytem ZR 7

za

- část p.č. 4676, zahrada – díl „d“ ve výměře 6 m2 - z vlastnictví manželů Ivana a Hany Stránských, bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

 

3. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2957-257/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „i“ ve výměře 27 m2 - z vlastnictví Města ZR

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „h“ ve výměře 26 m2 - z vlastnictví Města ZR

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „j“ ve výměře 154 m2 a části p.č. 4746, ost.pl.,ost.kom.– díl „k“ ve výměře 25 m2 z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví - Františka Gregora, bytem ZR 4

za

- část p.č. 4703, zahrada – díl „b“ ve výměře 5 m2 - z vlastnictví Františka Gregora, bytem ZR4 do vlastnictví Města ZR

 

4. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2958-229/2009 z 20.10.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej - z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4307, orná půda – díl „a“ ve výměře 6 m2 a části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „b“ ve výměře 15 m2

- části p.č. 4307, orná půda – díl „c“ ve výměře 6 m2 a části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 16 m2

- části p.č. 4307, orná půda – díl „e“ ve výměře 6 m2 a části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „f“ ve výměře 16 m2

- části p.č. 4307, orná půda – díl „g“ ve výměře 5 m2 a části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „h“ ve výměře 16 m2

- části p.č. 4307, orná půda – díl „i“ ve výměře 7 m2, části p.č. 4318, ost.pl.,zeleň v zást. – díl „j“ ve výměře 10 m2 a části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „k“ ve výměře 26 m2 – nově jako p.č. 4307/2 ve výměře 43 m2 – zahrada, dále p.č. 4312 – zahrada ve výměře 35 m2 a p.č. 4313 – zahrada ve výměře 162 m2

 

5. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2959-233/2009 z 23.10.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4329, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 87 m2 a části p.č. 4324, ost.pl.,ost.zeleň – díl „c“ ve výměře 12 m2 – nově jako p.č. 4329, ost.pl.,zeleň – ve výměře 99 m2

- části p.č. 4324, ost.pl.,zeleň – díl „e“ ve výměře 20 m2 a části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „f“ ve výměře 5 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „g“ ve výměře 25 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „h“ ve výměře 25 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl ve výměře 24 m2 – nově označen jako p.č. 4669/23, zahrada

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „j“ ve výměře 30 m2

 

6. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2960-258/2009 z 23.10.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „k“ ve výměře 10 m2 a části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „l+m“ ve výměře 28 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „n“ ve výměře 9 m2  a díl „o“ ve výměře 10 m2

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 69 m2 z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví manželů Oldřicha a Marie, Mgr. Chlubnových, bytem ZR 7

za

- část p.č. 4559, zahrada – díl „b“ ve výměře 4 m2 - z vlastnictví manželů Oldřicha a Mgr. Marie Chlubnových, bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „e“ ve výměře 95 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– nově p.č. 4669/42 - zahrada ve výměře 13 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „g“ ve výměře 11 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „h“ ve výměře 9 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „i“ ve výměře 10 m2

- p.č. 4572 – zahrada ve výměře 9 m2

 

7. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2962-61/2009 z 31.12.2009 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/24 – zahrada ve výměře 19 m2 z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví manželů Jaroslava a Drahomíry Mrázikových, bytem ZR 7

za

část p.č. 4349 - zahrada – nově p.č. 4349/2 – zahrada ve výměře 16 m2 z vlastnictví manželů   Jaroslava a Drahomíry Mrázikových, bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/25 - zahrada ve výměře 33 m2 z vlastnictví Města ZR

 

8. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2964-259/2009 z 19.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „a“ ve výměře 18 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „b“ ve výměře 17 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 32 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „e“ ve výměře 18 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „f“ ve výměře 18 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „g“ ve výměře 17 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl ve výměře 23 m2 – nově označen jako p.č. 4669/26 – zahrada

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl ve výměře 18 m2 – nově označen jako p.č. 4669/27 – zahrada

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl ve výměře 16 m2 – nově označen jako p.č. 4669/28 – zahrada

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl ve výměře 17 m2 – nově označen jako p.č. 4669/29 – zahrada

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „k“ ve výměře 30 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „h“ ve výměře 69 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „m“ ve výměře 13 m2

- smlouvu o zřízení věcného břemene

mezi Městem Žďár n. Sáz. - jako povinným a manžely Františkem a Marií Leopoldovými, Ing. Josefem Mori a Ing. Marií Moriovou, všichni bytem Alšova 1312/24, ZR 7, – jako oprávněnými na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části  p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl ve výměře 19 m2 – nově označen jako p.č. 4669/30 – ost.pl.,jiná pl. – za účelem zajištění přístupu k ŘRD č.p. 1312, Alšova 24, ZR 7 - právo chůze a jízdy včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vybudovaného chodníku ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1 000,-- Kč + platná sazba DPH.

- odprodej dle GP č. 3027-11/2010 k. ú. Město Žďár (oparcelování dílu „c“ z GP č. 2964-259/2009 z důvodu změny vlastníka nemovitostí ŘRD a zahrady Alšova 1306/12,ZR 7)

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl ve výměře 98 m2 – nově p. č. 4669/48

 

9. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2965-260/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/43 - zahrada ve výměře 56 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „e“ ve výměře 36 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 32 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/44 – zahrada ve výměře 56 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „g“ ve výměře 34 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „h“ ve výměře 32 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/45 – zahrada  ve výměře 56 m2

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „j“ ve výměře 109 m2 z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví Dany Dvořákové, bytem ZR 7

za

část p.č. 4900/1 - zahrada – díl „b“ ve výměře 1 m2 - z vlastnictví Dany Dvořákové, bytem ZR7 do vlastnictví Města ZR

 

10. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2966-261/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „b“ ve výměře 43 m2 z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví - Ing. Hany Malinkové, bytem ZR 7

za část p.č. 4921 - zahrada – díl „k“ ve výměře 5 m2 z vlastnictví - Ing. Hany Malinkové, bytem  ZR 7 do vlastnictví Města ZR

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „c“ ve výměře 36 m2 z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví – manželů Ing. Františka a Věry Čapkových, bytem ZR 7

za

část p.č. 4922 – zast.pl. – díl „l“ ve výměře 4 m2 z vlastnictví - manželů Ing. Františka a Věry Čapkových, bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 36 m2 z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví – MUDr. Dany Wasserbauerové, bytem ZR 2

za

část p.č. 4924 – zast.pl. – díl „m“ ve výměře 3 m2 z vlastnictví MUDr. Dany Wasserbauerové, bytem ZR 2 do vlastnictví Města ZR

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „e“ ve výměře 36 m2 z vlastnictví města Žďár n. S. do vlastnictví – manželů Ing. Josefa a Aleny Boucníkových, bytem ZR 7

za

část p.č. 4926 – zast.pl. – díl „n“ ve výměře 2 m2 z vlastnictví - manželů Ing. Josefa a Aleny Boucníkových, bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

směnu, příp. pronájem

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „f“ ve výměře 36 m2 z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví – manželů Ing. Ladislava a Jindřišky Pelantových, bytem ZR 7 (podíl 1/2) a Ing. Jana a Ing. Jany Novohradských, bytem ZR 7 (podíl 1/2)

za

část p.č. 4928 – zast.pl. – díl „o“ ve výměře 1 m2 z vlastnictví - manželů Ing. Ladislava a Jindřišky Pelantových, bytem ZR 7 (podíl 1/2) a Ing. Jana a Ing. Jany Novohradských, bytem ZR 7 (podíl 1/2) do vlastnictví Města ZR

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „h“ ve výměře 44 m2 z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví Václavy Zárubové, bytem ZR 7

za

část p.č. 4931 – zahrada – díl „p“ ve výměře 1 m2 z vlastnictví Václavy Zárubové, bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „i+j“ ve výměře 82 m2 - z vlastnictví Města ZR

 

11. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2967-262/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „a“ ve výměře 124 m2 – z vlastnictví Města ZR

 

12. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2968-263/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/33 – zahrada ve výměře 40 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/34 – zahrada ve výměře 30 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/35 – zahrada  ve výměře 29 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 29 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „e“ ve výměře 27 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „f“ ve výměře 31 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „g“ ve výměře 133 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „h+i“ ve výměře 110 m2

 

13. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2991-249/2009 z 6.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „a“ ve výměře 5 m2 a díl „b“ ve výměře 44 m2 – z vlastnictví Města ZR

pronájem

- části p.č. 4669/1 – ost.pl.,jiná pl. - ve výměře 77 m2 ve vlastnictví Města ZR (u ŘRD Špálova 1525/21)

 

14. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3014-292/2009 z 18.12.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „a“ ve výměře 192 m2 – z vlastnictví Města ZR

 

15. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3015-293/2009 z 18.12.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/37 - zahrada ve výměře 157 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 90 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „c“ ve výměře 54 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově 4669/36 - zahrada ve výměře 13 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „b“ ve výměře 37 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „a“ ve výměře 10 m2

 

16. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3016-294/2009 z 18.12.2009 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „e“ ve výměře 93 m2 z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví Václava Klucha, bytem ZR 7

za

část p.č. 4902 – zahrada – díl „b“ ve výměře 34 m2 z vlastnictví Václava Klucha, bytem ZR7 do vlastnictví Města ZR

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „g“ ve výměře 159 m2 z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví Ing. Ivany Žídkové, bytem ZR 7

za

část p.č. 4904 – zahrada – díl „c“ ve výměře 23 m2 z vlastnictví Ing. Ivany Žídkové, bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „h“ ve výměře 55 m2  z vlastnictví Města ZR

 

17. směnu

- p.č. 4493 – zahrada, ve výměře  18  m2, k.ú. Město Žďár - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Jaroslava a Anny Pasekových, bytem ZR 7

za

- p.č. 4492 – ost.pl.,jiná pl. ve výměře 129 m2 z vlastnictví manželů Jaroslava a Anny Pasekových, bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6402 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6 – z důvodu přemístění stávajícího stánku rychlého občerstvení (nyní na p. č. 6411) před budovou ČD z důvodu plánované rekonstrukce haly.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 4575 – orná půda ve výměře 168 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ – za účelem rozšíření pozemku podél zahrady p. č. 4574 u ŘRD čp. 1534 na p. č. 4573 ul. Špálova 38, ZR 7.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod majetku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 244/2, ZR 4 a to přípojek inženýrských sítí od hlavního řadu k připojovacímu bodu, umístěných na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - kanalizace splašková, kanalizace splašková tlaková a vodovod v celkové hodnotě včetně DPH ve výši 18.128.602,-- Kč – v rámci výstavby obytného souboru Klafar II. – část B1, ZR 3.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e)

1. Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Pavlu Matouškovi, ZR 4 a Ing. Vlado Matouškovi, ZR 7 a to části p. č. 2166/5 – ost. pl., ost. komunikace a části p. č. 2194 – ost. pl., ost. komunikace celkem ve výměře cca 72 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření parkovacích stání u objektu kuželkárny „Bouchalky“ 6 míst včetně park. stání pro invalidní občany.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. Pavlem Matouškem,  ZR 4 a Ing. Vlado Matouškem,  ZR 7 – jako oprávněnými – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 2166/1, 2166/4 a 2166/5 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování přípojek inž. sítí v souvislosti s realizací přístavby objektu kuželkárny „Bouchalky“ ul. Jungmannova 2278/16, ZR 1 a to přeložky telefonního kabelu, přípojky dešťové kanalizace a výměna dešťové kanalizace za splaškovou - včetně přístupu a příjezdu k uvedeným přípojkám za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedených přípojek inž. sítí ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka objektu čp. 2278/16 na p. č. 2166/2.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4408241/1 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 8001/1 a 8001/9 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Sázavská, úpravy DS NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, 5 x přípojková skříň a 1 x rozpojovací skříň v lokalitě ul. Sázavská, Klafar II., ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1143/2010/OP

Byty a nebytové prostory

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+1, umístěném v obytném domě č. 28 ve Stržanově, Žďár nad Sázavou,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání ruší bez vyhodnocení záměr ze dne 21.9.2009 na pronájem  rodinného domu č.p. 991, umístěném na ulici Luční, č.or. 9 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5 a pozemku p.č. 2411, zahrada, ve výměře 466 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou.

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem domu č.p. 991, umístěném na ulici Luční, č.or. 9 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5 a pozemku p.č. 2411, zahrada, ve výměře 466 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou. Využití domu musí být zaměřeno na sociální zdravotní účel, péče o děti, starší občany apod.. V případě změny využití domu je nutné vydání rozhodnutí  o změně užívání domu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části  nebytových prostor, umístěných v objektu na nám. Republiky č. 49 (Asia bistro), ve Žďáře nad Sázavou, v souladu s vyhlášeným záměrem a podmínkami stanovenými komisí pro vyhodnocení záměrů NP, na dobu neurčitou s výší nájemného 1.164,-- Kč/m2/rok s Nguyen Minh Thongem,  757 01 Valašské Meziříčí.

Hlasování: Pro 5, proti 0,zdrž. 3

 

4. Rada města doporučuje zastupitelstvu města  ke schválení Darovací smlouvu, uzavřenou mezi Active – středisko volného času, příspěvkovou organizací, se sídlem Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČ 72052414 a městem Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

5. Rada města doporučuje zastupitelstvu města  ke schválení Darovací smlouvu, uzavřenou mezi Základní uměleckou školou Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo nám. 974/4, příspěvkovou organizací, se sídlem Doležalovo náměstí 974/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 720 52 422 a městem Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Rada města doporučuje zastupitelstvu města  ke schválení Darovací smlouvu uzavřenou mezi Kultura Žďár, příspěvkovou organizací, se sídlem Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČ 720 53 682 a městem Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1136/2010/CERUM

Ekonomické hodnocení středisek

Rada města bere na vědomí ekonomické hodnocení středisek PO CERUM za roky 1997-2009.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1137/2010/ORUP

Dohoda o pořízení ÚP obce Polnička

Rada města schvaluje Dohodu o pořízení změny ÚPO s obcí Polnička.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1138/2010/ORUP

Dřevěné plastiky – mykologický a statický posudek

Rada města bere na vědomí mykologický a statický posudek dřevěných plastik a schvaluje postup dle jejich závěrů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1139/2010/ORUP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Okružní křižovatka ulic Strojírenská, Nádražní“ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Okružní křižovatka ulic Strojírenská, Nádražní“ Žďár nad Sázavou, tak jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1140/2010/ORUP

Výběrové řízení na dodavatele stavby „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra“ Žďár nad Sázavou – omezení počtu zájemců

Rada města po projednání schvaluje seznam zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky a zároveň vylučuje zájemce z důvodu omezení počtu tak, jak doporučila komise pro otevírání obálek a hodnocení kvalifikace výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra“ Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1141/2010/KS

Dodatek č. 9

Rada města schvaluje dodatek č. 9 ke Smlouvě o poskytování provozní dotace uzavřené dne 27. února 2004 mezi Městem Žďár nad Sázavou a Ing. Bořivojem Sedlákem ve věci správy pohřebišť ve Žďáře nad Sázavou a dalších činností souvisejících s chodem veřejných pohřebišť.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1144 /2010/MP

Účast města v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v  Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových změn finanční spoluúčast města v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 ve výši 150.000,-Kč a to z výtěžku výherních hracích přístrojů, v případě obdržení účelové dotace.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových změn další finanční prostředky ve výši 250.000,-Kč v souvislosti s rozšířením optické sítě a propojením MKDS na Policii ČR po optickém vedení a to z výtěžku výherních hracích přístrojů, v případě obdržení účelové dotace.

Rada města jmenuje manažerem Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 Mgr. Martina Kunce, vedoucího Městské policie Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1145/2010/MP

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR na rok 2009

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2009 a doporučuje ji k předložení do zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1146/2010/ŠKS

Smlouvy s TJ Žďár nad Sázavou  a TJ Sokol Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje znění Smluv o poskytnutí provozní dotace Tělovýchovné jednotě Žďár nad Sázavou 5, Jungmannova 10 a znění Smlouvy o poskytnutí provozní dotace Tělocvičné jednotě Sokol Žďár nad Sázavou 2, Dvorská 14,  na rok 2010 předložené uvnitř materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1147/2010/ŠKS

Stanovení ceny propagačního materiálu

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačních materiálů dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1148/2010/ŠKS

Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina, ÚO Žďár nad Sázavou, Jamská 4 na připravovanou publikaci k 10. výročí 10 let HZS kraje Vysočina.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1151/2010/ŠKS

Žádost TJ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí žádost Tělovýchovné jednoty Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 1

 

15. Usn. 1149/2010/OS

Smlouvy o poskytnutí příspěvku

Rada města schvaluje Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2010 s Hospicovým hnutím Vysočina, s panem Mgr. Martinem Sobotkou, s MO Svazu důchodců ČR a s Centrem pro zdravotně postižené Vysočina.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta