Zápis z 98. schůze rady města konané dne 4.10.2010

zveřejněno: 4. 10. 2010

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Luboš Straka

 

Schválený pořad 98. schůze rady města:

 1. Prohlídka bioplynové stanice ODAS u sběrného dvora
 2. Výběrové řízení na dodavatele stavby „Revitalizace a rozšíření společenského relaxačního centra“ – omezení počtu zájemců
 3. Materiál dle Pravidel – 2. ZŠ
 4. Materiál dle Pravidel – 3. ZŠ
 5. Materiál dle Pravidel – 4. ZŠ
 6. Materiál dle Pravidel – 5. ZŠ
 7. Materiál dle Pravidel – ZUŠ
 8. Materiál dle Pravidel -  ACTIVE
 9. Materiál dle Pravidel – Poliklinika
 10. Materiál dle Pravidel – Sociální služby města
 11. Materiál dle Pravidel – KMJS
 12. Materiál dle Pravidel – KULTURA
 13. Materiál dle Pravidel – PO MŠ
 14. Návrh rozpočtu r. 2011
 15. Návrh restrukturalizace PO CERUM
 16. Majetkoprávní úkony
 17. Byty a nebytové prostory
 18. Směrnice o evidenci majetku
 19. Směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků včetně odpovědnosti
 20. Provozování sportovišť
 21. Žádost TJ – oddíl lyžování
 22. Navýšení příspěvku na provoz pro středisko bazén
 23. Doplnění pořadníku DPS
 24. Výjimky DPS
 25. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva/ p. Odvárka

Prohlídka bioplynové stanice ODAS u sběrného dvora

 

2. Usn. 1405/2010/ORÚP

Výběrové řízení na dodavatele stavby „Revitalizace a rozšíření společenského relaxačního centra“ – omezení počtu zájemců

Rada města po projednání schvaluje seznam zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky a zároveň vylučuje zájemce z důvodu omezení počtu tak, jak doporučila komise výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra“ Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1406/2010/2.ZŠ

Materiál dle Pravidel – 2.ZŠ

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 10.000,- Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 140 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5.229 tis. Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 200 tis. Kč a pro halu 7.950 tis. Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1407/2010/3.ZŠ

Materiál dle Pravidel – 3.ZŠ

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 10.000,- Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů

- plán oprav z vlastních zdrojů ve výši 400 tis. Kč

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 800 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.146 tis. Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2.235 tis. Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1408/2010/4.ZŠ

Materiál dle Pravidel – 4. ZŠ

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 856 tis. Kč

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 350 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek jod zřizovatele ve výši 7.825 tis. Kč pro školu a 3.800 tis. Kč bazén

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 9.260 tis. Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1409/2010/5.ZŠ

Materiál dle Pravidel – 5. ZŠ

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 80 tis. Kč

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 260 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.084 tis. Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 4.925 tis. Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1410/2010/ZUŠ

Materiál dle Pravidel – ZUŠ

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 4.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 160 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 200 tis. Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2.370 tis. Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1411/2010/Active

Materiál dle Pravidel – ACTIVE

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 5.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 200 tis. Kč

- plán investic z vlastních zdrojů 2,5 mil. Kč a splátku úvěru 200 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.031 tis. Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2.150 tis. Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

9. Usn. 1412/2010/Poliklinika

Materiál dle Pravidel – Poliklinika

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 9.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 160 tis. Kč

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 4.030 tis. Kč

- objem mzdových prostředků ve výši 11.621 tis. Kč

- limit počtu pracovníků (přepočtený stav) 35,22 zaměstnanců

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.750 tis. Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 6.220 tis. Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1414/2010/SSm

Materiál dle Pravidel – Sociální služby města

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 7.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 335 tis. Kč

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 150 tis. Kč

- objem mzdových prostředků ve výši 21.630 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 10.480 tis. Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2.485 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1415/2010/KMJS

Materiál dle Pravidel – KMJS

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 15.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 55 tis. Kč

- objem mzdových prostředků ve výši 4.524 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.990 tis. Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 4.650 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1416/2010/Kultura

Materiál dle Pravidel – Kultura

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 7.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 317 tis. Kč

- objem mzdových prostředků ve výši 3.550 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 2.320 tis. Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 677 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1417/2010/ PO MŠ

Materiál dle Pravidel – PO MŠ

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2011:

- limit reprefondu ve výši 3.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 720 tis. Kč

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 150 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2011:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.100 tis. Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 7.245 tis. Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1413/2010/OF

Návrh rozpočtu pro rok 2011

Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu pro rok 2011.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1418/2010/CERUM

Návrh restrukturalizace PO CERUM

Rada města po projednání bere na vědomí návrh restrukturalizace PO CERUM.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1419/2010/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod nemovitosti – dar pozemku z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a to části p. č. 1220/1 – ost. plocha, zeleň v zástavbě v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 3104-29/2010 ze dne 21. 7. 2010 nově p. č. 1220/10 ve výměře 25 m2 v k. ú. Město Žďár do vlastnictví kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného rampou pro bezbariérový přístup do budovy čp. 762 ul. Komenského, ZR 3 v rámci stavby „Praktická škola a SPC Žďár nad Sázavou – změna užívání objektu DM“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a to p. č. 6731 – trvalý travní porost ve výměře 97 m2 a p. č. 6733 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 85 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 u a. s. ZDAR – za účelem sjednocení pozemků jako součást stávající zeleně u čerpací stanice BENZINA.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to p. č. 8031 – orná ve výměře 960 m2 v k. ú. Město Žďár – pozemek navazující na současnou byt. zástavbu v lokalitě Klafar, ZR 3 ve vlastnictví Ing. Romana Pohanky, bytem ZR 5 za pozemek ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 8001/4 – orná půda ve výměře 859 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II., ZR 3 – za účelem výstavby RD s využitím podmínek pro výstavbu RD v lokalitě Klafar II.-B1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6718 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6215 – ost.pl., jiná plochave výměřecca  20 m2  v lokalitě u Finančního úřadu a části p. č. 6209/4 – ost.pl., ,jiná plocha ve výměře cca  20 m2 v lokalitě u Kauflandu v k. ú.  Město Žďár - za účelemumístění 2 reklamních panelů o velikosti cca 3 m x 5,5 m (výška x šířka) k Centru moderního bydlení s tím, že RM doporučuje umístění na sloupy veřejného osvětlení tak, jak jsou umístěny stávající ostatní reklamy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) 1. Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Mgr. Jiřímu Librovi, Ph.D., trvale bytem ZR 1 a to částí p. č. 570/10 a 570/439 ve výměře 66 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem využití jako zahrada u byt. domu čp. 258 v ul. Srázná 5, ZR 2.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

2. Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Mgr. Jiřímu Librovi, Ph.D., trvale bytem ZR 1 a to částí p. č. 570/10 a 570/439 u byt. domu čp. 258 v ul. Srázná 5, ZR 2 ve výměře 250 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem využití pro posezení a drobné prvky pro děti v dřevěném stylu (houpačky, prolézačky, pískoviště atd.) k přilehlému byt. domu s tím, že všechny prvky budou dočasného charakteru, tj. v případě potřeby lehce odstranitelné a dále za účelem vysázení vhodné drobné zeleně k oddělení od parkoviště na východní hranici pozemku.

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a MUDr. Danou Wasserbauerovou, bytem ZR 2 – jako oprávněnou – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem zřízení plynovodní přípojky k RD čp. 1349 na p. č. 4924 v k. ú. Město Žďár v ul. Mánesova 11, ZR 7 - včetně přístupu a příjezdu k uvedené přípojce za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené přípojky inž. sítí ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti - RD čp. 1349 na p. č. 4924 v k. ú. Město Žďár v ul. Mánesova 11, ZR 7.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou, JMP NET, s.r.o. Brno a Výstavbou Klafar s.r.o. Žďár nad Sázavou, předmětem které je  právo provést stavbu plynárenského zařízení „Obytný soubor RD – Klafar II – ulice Povoznická, Žďár nad Sázavou III, technická infrastruktura, část STL plynovod a přípojky“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na části pozemku p.č. 7998/18 v k.ú. Město Žďár, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1420/2010/OP

Byty a nebytové prostory

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 34 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č. p. 1829, na Revoluční ulici č. or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a dále schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 21 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č. p. 1876, na Brodské ulici č. or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č. p. 1936, na Brodské ulici č. or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č. p. 1871, na Revoluční ulici č. or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a smlouvy o nájmu bytu č. 8 o velikosti 1 pokoj + společné sociální zařízení, umístěném v obytném domě č. p. 2228, na Brněnské ulici č. or. 10, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti – objektu č. p. 300, č. or. 16, na ulici Žižkova ve Žďáře nad Sázavou 3 mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky o. s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem objektu č. p. 325 na ulici 1.máje č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv. Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 800 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1421/2010/OP

Směrnice o evidenci majetku

Rada města po projednání schvaluje Směrnici č. 1/2010 o evidenci majetku v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1422/2010/OP

Směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků včetně odpovědnosti

Rada města po projednání schvaluje Směrnici č. 2/2010 pro provedení inventarizace majetku a závazků včetně odpovědnosti v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1427/2010/OP

Provozování sportovišť

Rada města po projednání ukládá městskému úřadu zpracovat materiál týkající se provozování sportovišť od 1.1.2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 1426/2010/OŠKS

Žádost TJ – oddíl lyžování

Rada města po projednání bere na vědomí žádost Tělovýchovné jednoty Žďár nad Sázavou, Jungmannova 10 – oddílu lyžování o převodu úpravy lyžařských tratí z majetku Tělovýchovné jednoty Žďár nad Sázavou do majetku města Žďáru nad Sázavou.

Rada města po projednání ukládá odboru školství, kultury a sportu připravit možné varianty zajištění úpravy běžeckých tratí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 1423/2010/4.ZŠ

Žádost o navýšení příspěvku na provoz roku 2010 pro středisko bazén příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o navýšení příspěvku na provoz roku 2010 pro středisko bazén příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 1424/2010/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou o velikosti 0+1 dle přiloženého materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 1425/2010/OS

Žádost o udělení výjimky

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS paní Kataríně Bílkové z Liberce.

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS paní Anně Pavloskové z Dolní Rožínky.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

25. Ústní zpráva

Schválení ceny stolního kalendáře

Rada města schvaluje cenu stolního kalendáře partnerských měst 2011 ve výši 80,-Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Luboš Straka v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta