Zápis z 1. schůze rady města konané dne 11.11.2010

zveřejněno: 11. 11. 2010

ZÁPIS

z 1. schůze rady města konané
dne 11.11.2010

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 1. schůze rady města:

  1. Stanovení oddávajících

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva

Stanovení oddávajících

Rada města schvaluje následující oddávající:

Ing. Dagmar Zvěřinová

Mgr. Jaromír  Brychta

Bc. Ladislav Bárta

Jakub Pustina

PaedDr. Jaroslav Ptáček

MUDr. Marie Košťálová

Ing. Vladimír Novotný

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města