Zápis z 24. schůze rady města konané dne 3.10.2011

zveřejněno: 3. 10. 2011

ZÁPIS

z 24. schůze rady města konané
dne 3.10.2011

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 24. schůze rady města:

 1. Financování přestavby Active clubu
 2. Materiál dle Pravidel
 3. Materiál dle Pravidel
 4. Materiál dle Pravidel
 5. Materiál dle Pravidel
 6. Materiál dle Pravidel
 7. Materiál dle Pravidel
 8. Materiál dle Pravidel
 9. Materiál dle Pravidel
 10. Materiál dle Pravidel
 11. Materiál dle Pravidel
 12. Materiál dle Pravidel
 13. Výsledky výběrového řízení – Rozšíření Regionálního muzea
 14. Majetkoprávní úkony
 15. Byty a nebytové prostory
 16. Nákup vozidla pro Městskou policii
 17. Doplnění pořadníku Domu s pečovatelskou službou
 18. Distribuce propagačního materiálu Santiniho hvězda
 19. Změna člena komise pro sport a volný čas
 20. Obsazení bytu
 21. Návrh ústavní stížnosti
 22. Různé:

  - Svolání pracovní skupiny pro rekonstrukci náměstí Republiky

   

Pro informaci:

Zápis z kulturní komise z 12.9.2011

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 322/2011/Active-SVČ

Financování přestavby Active clubu

Rada města po projednání schvaluje způsob financování přestavby Active-clubu – centra  pohybových aktivit Active-SVČ, příspěvková organizace dle varianty č.2 s tím, že po vyúčtování stavby předloží ředitel a organizační složka Technická správa budov města návrh položek, které mohou být odečteny ze splátky úroků ve výši 4%.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 2

 

2. Usn. 315/2011/Active-SVČ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2012 pro PO Active SVČ:

· limit reprefondu ve výši 5.000,-Kč

· odpisový plán

· návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 68 tis.Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Active SVČ do rozpočtu města na rok 2012:

· požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.031 tis.Kč.

· plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 550 tis.Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 310/2011/ZŠ Komenského 2

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2012 pro PO  ZŠ Komenského 2:

· limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

· odpisový plán

· návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 140 tis.Kč

· plán investic z vlastních zdrojů ve výši 650 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Komenského 2 do rozpočtu města na rok 2012:

· požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5.229 tis.Kč.

· plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 1.300 tis.Kč a pro halu 7.400 tis.Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 311/2011/ZŠ Komenského 6

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2012 pro PO  ZŠ Komenského 6:

· limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

· odpisový plán

· návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 550 tis.Kč

· plán investic z vlastních zdrojů ve výši 650 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Komenského 6 do rozpočtu města na rok 2012:

· požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.146 tis.Kč.

· plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.635 tis.Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 314/2011/ZUŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2012 pro PO ZUŠ:

· limit reprefondu ve výši 4.000,-Kč

· odpisový plán

· návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 150 tis.Kč

· plán investic z vlastních zdrojů ve výši 100 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZUŠ do rozpočtu města na rok 2012:

· požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 200  tis.Kč.

· plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.450 tis.Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 316/2011/KMJS

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2012 pro PO Knihovna MJS:

· limit reprefondu ve výši 15.000,-Kč

· odpisový plán

· návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 45 tis.Kč

· plán investic z vlastních zdrojů ve výši 150 tis.Kč.

· objem mzdových prostředků ve výši 4.574 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Knihovna MJS do rozpočtu města na rok 2012:

· požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.990 tis.Kč.

· plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 5.270 tis.Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 319/2011/PO MŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2012 pro PO Mateřská škola:

· limit reprefondu ve výši 3.000,-Kč

· odpisový plán

· návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 690 tis.Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Mateřská škola do rozpočtu města na rok 2012:

· požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.400 tis.Kč.

· plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 5.830 tis.Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 317/2011/PO SSm

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2012 pro PO Sociální služby města:

· limit reprefondu ve výši 7.000,-Kč

· odpisový plán

· návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 335 tis.Kč

· plán investic z vlastních zdrojů ve výši 335 tis.Kč.

· objem mzdových prostředků ve výši 22.540 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Sociální služby města do rozpočtu města na rok 2012:

· požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 10.860 tis.Kč.

· plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.480 tis.Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 318/2011/Poliklinika

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2012 pro PO Poliklinika:

· limit reprefondu ve výši 9.000,-Kč

· odpisový plán

· návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 370 tis.Kč

· plán investic z vlastních zdrojů ve výši1.170 tis. Kč.

· objem mzdových prostředků ve výši 11.621 tis. Kč.

· limit počtu pracovníků (přepočtený stav) 35,22 zaměstnanců

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Poliklinika do rozpočtu města na rok 2012:

· požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.720 tis.Kč.

· plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.739 tis.Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

10. Usn. 325/2011/PO Kultura

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2012 pro PO Kultura:

· limit reprefondu ve výši 7.000,-Kč

· odpisový plán

· návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 100 tis.Kč

· objem mzdových prostředků ve výši 3.614 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Kultura do rozpočtu města na rok 2012:

· požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 2.620 tis.Kč.

· plán oprav a rekonstrukcí nemovitého majetku  z rozpočtu zřizovatele ve výši 704 tis.Kč.

· investice hmotný majetek 250 tis.Kč z rozpočtu zřizovatele

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 312/2011/ZŠ Švermova

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2012 pro PO  ZŠ  Švermova:

· limit reprefondu ve výši 15.000,-Kč

· odpisový plán

· návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 964 tis.Kč

· plán investic z vlastních zdrojů ve výši 545 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Švermova 4 do rozpočtu města na rok 2012:

· požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.825 tis.Kč.

· plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele  ve výši 8.340 tis.Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn. 313/2011/ZŠ Palachova

Hodnocení dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2012 pro PO  ZŠ Palachova:

· limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

· odpisový plán

· návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 110 tis.Kč

· plán investic z vlastních zdrojů ve výši 80 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Palachova do rozpočtu města na rok 2012:

· požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.089 tis.Kč.

· plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele  ve výši 2.529 tis.Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

13. Usn. 321/2011/ORÚP

Výsledky výběrového řízení „Rozšíření RgM – stavební úpravy Tvrz č.p.329, Žďár nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rozšíření RgM – stavební úpravy Tvrz čp. 329, Žďár nad Sázavou tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

14. Usn. 323/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti AUTOBAZAR Vysočina, s. r. o. se sídlem Dolní 1726/33, ZR 1 a to části p. č. 1952/3 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře cca 120 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem využití jako zpevněná plocha pro parkování vozidel u objektu čp. 920 na p. č. 1444 v lokalitě ul. Okružní 21, ZR 3.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Emilii Kašparové,ZR 4 a to p. č. 6348 – zast. plocha ve výměře 20 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a pí Evou Brychtovou, ZR 1 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 13/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Radniční, ZR 1 - za účelem vybudování kanalizační přípojky k objektu RD čp. 290/38 na p. č. 7 a k objektu čp. 297/36 na p. č. 8 v k. ú. Město Žďár v ul. nám. Republiky, ZR 1 v k. ú. Město Žďár (v rámci rekonstrukce Havlíčkova nám. ZR 1) včetně zřízení práva chůze a jízdy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené přípojky ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitostí na p. č. 7 a 8 v k. ú. Město Žďár v ul. nám. Republiky čp. 297/36 a 290/38, ZR 1.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d)Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi „ D R O B “, družstvo občanů Brodská se sídlem Brodská 70/12 Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,5 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem revitalizace byt. domu – přístavba lodžií a zateplení byt. domu čp. 1978, 1979 a 1980 v ul. Brodská 68, 70 a 72, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 934, 935 a 936 v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 6411019/01 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 2107, 2136/7 a 2149/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Dolní, přeložka VN, NN, Město“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení VN, NN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 324/2011/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 20 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, záměru na pronájem bytu  č. 32 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dále pak vyhlášení záměru  na pronájem bytu č. 36 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č. or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a záměru na pronájem bytu č. 26 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č. or. 43, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 326/2011/MP

Financování služebního vozidla MP

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit úvěr ve výši 177 tis.Kč poskytnutý ČSOB a.s. určený k financování nákupu služebního vozidla MP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 327/2011/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 329/2011/OŠKS

Distribuce propagačního materiálu Santiniho hvězda

Rada města hlasovala o částečné revokaci usnesení z 5.9.2011 č.295/2011/OŠKS s tím, že pivo Santiniho hvězda bude prodávána pouze ve správním obvodě ORP Žďár nad Sázavou a v dárkovém balení jako upomínkový předmět.

Hlasování: Pro 2, proti 3, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO

 

a) Rada města schvaluje ceny propagačního materiálu Santiniho hvězda dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření Licenční smlouvy k ochranné známce mezi Městem Žďár nad Sázavou a Měšťanským pivovarem Havlíčkův Brod a.s., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 1

 

19. Usn. 330/2011/ŠKS

Změna člena Komise pro sport a volný čas

a) Rada města po projednání jmenuje nového člena Komise pro sport a volný čas ing. Jozefa Vanka místo odstupujícího člena Komise pro sport a volný čas Mgr. Luboše Straky s účinností od 1.10.2011.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání jmenuje nového člena Komise pro sport a volný čas Ing. Pavla Hájka místo odstupující členky Komise pro sport a volný čas p. Jitky Škarkové s účinností od 1.10.2011.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 331/2011/1.MST

Obsazení volného bytu

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, nacházejícího se v obytném domě č. 1871/30 na ul. Revoluční ve Žďáře nad Sázavou 3 s panem Petrem Fuchsem dle návrhu bytové komise.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 320/2011/taj.

Návrh na podání ústavní stížnosti

Rada města schvaluje a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města podání ústavní stížnosti dle přiloženého materiálu, v případě schválení ZM ukládá MěÚ zajistit zastupování města před Ústavním soudem advokátem a zmocňuje starostku města k podpisu plné moci k tomuto zastupování.

Hlasování: Pro 6, proti 3, zdrž. 0

 

22. Různé:

Ústní zpráva/RM

Svolání pracovní skupiny pro rekonstrukci náměstí Republiky

Rada města ukládá starostce města svolat pracovní skupinu pro rekonstrukci náměstí Republiky do 15. 10. 2011 a očekává výstupy z této skupiny nejdéle v měsíci lednu 2012.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Pro informaci

Usn. 328/2011/ŠKS

Zápis z Kulturní komise – informace

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání z Kulturní komise konané dne 12.9.2011.

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města