Zápis z 55. schůze rady města konané dne 31.12.2012

zveřejněno: 31. 12. 2012

ZÁPIS

z 55. schůze rady města konané
dne 31.12.2012

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 55. schůze rady města:

  1. Rozpočtová opatření

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 766/2012/OF

Rozpočtová opatření č. 11/2012/RM

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 11/2012/RM - příjem 2.19 odvod PO ZŠ Švermova a výdaje položky 31.9 opravy , údržba a rekonstrukce 4.ZŠ včetně 6399.3 DPH a 43.1 Sociální služby města.

Rada města po projednání schvaluje přijetí dotací uvedených v rozpočtovém opatření č. 11/2012/RM.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka, v.r.

           

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města