Zápis z 64. schůze rady města konané dne 13.5.2013

zveřejněno: 13. 5. 2013

ZÁPIS

z 64. schůze rady města konané
dne 13.5.2013

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 64. schůze rady města:

  1. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy kina“
  2. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce chodníku ul. Bezručova“
  3. Doplnění pořadníku do DPS
  4. Modernizace signalizačního zařízení na domově pro seniory
  5. Smlouvy prorodinná politika
  6. Schválení smlouvy o podnájmu nebytových prostor (BUFET)
  7. Výběrové řízení na ředitele/ku PO Sociální služby města
  8. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 910/2013/ORÚP

Veřejná zakázka na podatele stavby „Stavební úpravy kina Vysočina, Brodská č.p.100/2“ Žďár nad Sázavou 3 – výsledky výběrového řízení

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy kina Vysočina, Brodská č.p.1000/2“ Žďár nad Sázavou 3, tak jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 911/2013/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce chodníku ul.Bezručova“ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce chodníku ul.Bezručova“ Žďár nad Sázavou včetně obeslaných uchazečů, členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 912/2013/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 913/2013/p.o.SSm

Modernizace signalizačního zařízení na Domově pro seniory

Rada města po projednání:

- doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření pro vytvoření položky rozpočtu města pro rok 2013 pod názvem „Modernizace signalizačního zařízení na Domově pro seniory“, do které bude převedeno 500 tis.Kč z investičního fondu PO SSm a 300 tis.Kč z rezervy města Žďár n.S.

- schvaluje propojení sesterny a kanceláře sociálního pracovníka

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 915/2013/OS

Smlouvy – Podpora prorodinné politiky Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizace akce „Podpora prorodinné politiky“ s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou a s Kolpingovým dílem ČR Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0.

 

6. Usn. 914/2013/Pol.

Schválení smlouvy o podnájmu nebytových prostor (bufet)

Rada města odkládá předloženou smlouvu o podnájmu nebytových prostor (bufet) v PO Poliklinika Žďár nad Sázavou k doplnění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 892/2013/2.MST

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Rada města jmenuje komisi pro 2. kolo výběrového řízení na ředitele/ředitelku PO Sociální služby města ve složení: Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Jan Havlík, Ing. Soňa Halámková a Ing. Petr Krábek a pověřuje ji přípravou Assessement Centra pro doporučení nejvhodnějšího uchazeče radě města ze 4 uchazečů, kteří postoupili do 2. kola.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Různé

Pro informaci:

Usn. 916/2013/OS

Zápisy z komise ROD a zdravotní komise

Rada města byla seznámena se zápisem z 19. jednání komise péče o rodinu a dítě ze dne 26.2.2013, se zápisem z 20. jednání komise péče o rodinu a dítě ze dne 23.4.2013 a se zápisem z 6. jednání zdravotní komise ze dne 24.4.2013.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný, v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města