Zápis z 89. schůze rady města konané dne 12.5.2014

zveřejněno: 12. 5. 2014

Počet přítomných členů: 8

 

Omluvena:

Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Miloš Jirman

 

Schválený pořad 89. schůze rady města:

 1. Úvodní slovo auditora k účetním závěrkám příspěvkových organizací města
 2. Hospodaření a účetní závěrka PO Poliklinika za rok 2013
 3. Hospodaření a účetní závěrka PO ZUŠ za rok 2013
 4. Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura Žďár za rok 2013
 5. Hospodaření a účetní závěrka ZŠ Komenského 2 za rok 2013
 6. Hospodaření a účetní závěrka ZŠ Komenského 6 za rok 2013
 7. Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ za rok 2013
 8. Hospodaření a účetní závěrka ZŠ Palachova 35 za rok 2013
 9. Hospodaření a účetní závěrka ZŠ Švermova 4
 10. Hospodaření a účetní závěrka PO KMJS za rok 2013
 11. Schválení umístění názvu na objekt KMJS
 12. Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města za rok 2013
 13. Žádost o změnu plánu investic
 14. Hospodaření a účetní závěrka PO Active-SVČ za rok 2013
 15. Souhlas se změnou investičního plánu a pořízení investičního majetku
 16. Souhlas s provozováním doplňkové činnosti
 17. Ocenění významných osobností města
 18. Žádost o  finanční příspěvek
 19. Prodej dřeva
 20. Různé

Registrace měsíčníku města, výběrové řízení na zajištění tisku
Zpráva o služební cestě do partnerského města Schmölln

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Úvodní slovo auditora k účetním závěrkám příspěvkových organizací města

 

2. Usn. 1273/2014/Pol.

Hospodaření a účetní závěrka PO Poliklinika za rok 2013

Rada města po projednání neschvaluje účetní závěrku PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2013.

Hlasování:

Pro 8: Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Karel Straka, Jana Svobodová
Proti 0
Zdrž. 0

 

Rada města po projednání ukládá řediteli PO Poliklinika Žďár nad Sázavou uzavřít smlouvu s firmou FinAudit s.r.o. Olomouc za účelem zpracování návrhu oprav   celkového systému účetní evidence v souladu se závěry Zprávy o provedené kontrole účetní závěrky k 31.12.2013 ze dne 7. dubna 2014. Kontrolou plnění usnesení ze strany PO pověřuje rada města oddělení kontroly a interního auditu městského úřadu, a to vždy v termínu mezitímní závěrky a ukládá průběžně informovat radu města o přijatých opatřeních.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1262/2014/ZUŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní umělecké školy Františka Drdly za rok 2013

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace za rok 2013.

Hlasování:

Pro 7: Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Karel Straka, Jana Svobodová
Proti 0
Zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace ve výši 42.574,36 Kč následovně - do rezervního fondu 12.574,36 Kč, fondu odměn organizace 30.000,-Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1257/2014/PO Kultura

Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura Žďár za rok 2013

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku PO Kultura Žďár za rok 2013.

Hlasování:

Pro 8: Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Karel Straka, Jana Svobodová
Proti 0
Zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Kultuře Žďár ve výši 353 810,22 Kč následovně -  do rezervního fondu organizace 153 810,22 Kč, fondu odměn organizace 200 000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1263/2014/2.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2013

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2013.

Hlasování:

Pro 8: Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Karel Straka, Jana Svobodová
Proti 0
Zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 ve výši 262 377,82 Kč následovně -  do rezervního fondu organizace 57 377,82 Kč, fondu odměn organizace 205 000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1267/2014/3.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2013

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2013.

Hlasování:

Pro 8: Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Karel Straka, Jana Svobodová
Proti 0
Zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 ve výši 139 846,34 Kč následovně -  do rezervního fondu organizace 69 846,34 Kč, fondu odměn organizace 70 000,00 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1268/2014/PO MŠ

Hospodaření a účetní závěrka Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace za rok 2013

Rada města  po projednání schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace za rok 2013.

Hlasování:

Pro 8: Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Karel Straka, Jana Svobodová
Proti 0
Zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace ve výši 45 543,22 Kč do rezervního fondu organizace

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

                                  

8. Usn. 1269/2014/PO ZŠ Pal.

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace za rok 2013

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace za rok 2013.

Hlasování:

Pro 8: Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Karel Straka, Jana Svobodová
Proti 0
Zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace ve výši 95 126,64 Kč následovně -  do rezervního fondu organizace 19 126,64 Kč,  fondu odměn organizace 76 000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1260/2014/4.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2013

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, za rok 2013.

Hlasování:

Pro 8: Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Karel Straka, Jana Svobodová
Proti 0
Zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve výši 210 876,46 Kč následovně -  do rezervního fondu organizace 168 701,46 Kč, fondu odměn organizace 42 175,-Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1259/2014/PO KMJS

Hospodaření a účetní závěrka PO Knihovna Matěje Josefa Sychry za rok 2013

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku PO Knihovna Matěje Josefa Sychry za rok 2013.

Hlasování:

Pro 8: Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Karel Straka, Jana Svobodová
Proti 0
Zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Knihovna Matěje Sychry ve výši 221 159,01 Kč následovně - do rezervního fondu organizace 77 406,01 Kč a do fondu odměn organizace 143 753,00 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1261/2014/PO KMJS

Stavební úpravy budovy Knihovny Matěje Josefa Sychry

Rada města schvaluje a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města:

· Převod finančních prostředků ve výši 72 tis. Kč z investičního fondu KMJS do rozpočtu města na zhotovení nápisu

· Umístění nápisu ve znění: Knihovna Matěje Josefa Sychry nad hlavní vstup do budovy služeb.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1271/2014/p.o.SSm

Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2013

Rada města po projednání schvaluje roční účetní závěrku PO Sociální služby města Žďár nd Sázavou za rok 2013.

Hlasování:

Pro 8: Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Karel Straka, Jana Svobodová
Proti 0
Zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou ve výši 612 181,85 Kč následovně - do rezervního fondu organizace 312 181,85 Kč, fondu odměn organizace 300 000,-Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1272/2014/PO SSm

Žádost o změnu plánu investic

Rada města po projednání schvaluje změnu plánu investic z vlastních zdrojů p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1264/2014/PO Active

Hospodaření a účetní závěrka PO Active – SVČ za rok 2013

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku PO Active-středisko volného času, příspěvková organizace za rok 2013.

Hlasování:

Pro 8: Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Karel Straka, Jana Svobodová
Proti 0
Zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje  rozdělení výsledku hospodaření PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace ve výši 320 673,15 Kč následovně -  do rezervního fondu organizace 220 673,15 a  do fondu odměn organizace 100 000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1265/2014/Active-SVČ

Žádost o souhlas se změnou investičního plánu a pořízením investičního majetku

Rada města po projednání schvaluje změnu investičního plánu Active-SVČ na rok 2014 a pořízení investičního majetku dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

16. Usn. 1266/2014/Active-SVČ

Žádost o souhlas s provozováním doplňkové činnosti

Rada města po projednání schvaluje provozování doplňkové činnosti organizace dle zřizovací listiny bez ohledu na ziskovost či ztrátovost jednotlivých středisek, ale pouze s ohledem na celkovou ziskovost doplňkové činnosti, tzn. možnost použít zisk z jednoho střediska doplňkové činnosti na pokrytí ztráty ve druhém středisku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1274/2014/ŠKS

Ocenění významných osobností města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města udělit čestné občanství p. Josefu Chromému  za mimořádný přínos v celosvětové propagaci města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1275/2014/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města Gymnáziu Žďár nad Sázavou ve výši 12 000 Kč na účast 4 žákyň v celosvětovém finále basketbalu 3x3 v Pekingu dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1276/2014/TSBM

Prodej dřeva

Rada města po projednání schvaluje prodej dřeva za navrženou cenu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

20. Různé

Ústní zpráva/RM

Registrace měsíčníku města, výběrové řízení na zajištění tisku

Rada města v návaznosti na workshop zastupitelů města ze dne 28.04.2014 ukládá Městskému úřadu Žďár nad Sázavou zajistit registraci měsíčníku s názvem Žďárský zpravodaj na Ministerstvu kultury ČR a výběrové řízení na zajištění jeho tisku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/2.místostarosta

Zpráva o služební cestě do partnerského města Schmölln

Rada města bere na vědomí zprávu 2. místostarosty o služební cestě 30.4. a 1.5.2014 do partnerského města Schmölln.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

JUDr. Miloš Jirman, v.r.

 

 

Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města