Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 31.10.2013

zveřejněno: 31. 10. 2013

ZÁPIS

z mimořádné schůze rady města konané
dne 31.10.2013

 

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Jana Svobodová, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad mimořádné schůze rady města:

  1. Souhlas se zpětvzetím výpovědi nájmu nebytových prostor
  2. Zřízení věcného břemene

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 1068/2013/OP

Souhlas se zpětvzetím výpovědi nájmu nebytových prostor

Rada města souhlasí se zpětvzetím výpovědi nájmu nebytových prostor, umístěných v budově č.p. 72 na náměstí Republiky č.or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 s tím, že nájem nebytových prostor bude pokračovat za podmínek dle Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 24.10.2011.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1069/2012/OP

Zřízení věcného břemene

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvyo zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností EIC European Investment Company a.s. se sídlem Chudčice č.ev. 19, PSČ 664 71 – jako oprávněným a to na části p. č. 5755/3 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění terénních úprav – svahu přiléhajícího k novostavbě „Přístavba skladu elektromateriálu“ v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 u objektu stávající prodejny a skladu elektro a svítidel - včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedené terénní úpravy ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města