Zápis ze 72. schůze rady města konané dne 12.9.2013

zveřejněno: 12. 9. 2013

ZÁPIS

ze 72. schůze rady města konané
dne 12.9.2013

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 72. schůze rady města:

  1. Souhlas s účastí v projektu z OP LZZ – Podpora standardizace orgánů sociálně právní ochrany

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 1023/2013/OS

Souhlas s účastí v projektu z OP LZZ – Podpora standardizace orgánů sociálně právní ochrany

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na výzvu C 2 - Podpora standardizace orgánů sociálně právní ochrany.

Rada města v případě získání finanční podpory z výzvy C 2 schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ o 2 pracovní úvazky na dobu neurčitou a 1 pracovní úvazek po dobu trvání projektu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města