Zápis ze 74. schůze rady města konané dne 30.9.2013

zveřejněno: 30. 9. 2013

ZÁPIS

ze 74. schůze rady města konané
dne 30.9.2013

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluvena:

Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 74. schůze rady města:

 1. Materiál dle Pravidel – PO ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou
 2. Materiál dle Pravidel – PO ZUŠ, Žďár nad Sázavou
 3. Materiál dle Pravidel – PO ZŠ Komenského 6, Žďár nad Sázavou
 4. Materiál dle Pravidel – PO ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou
 5. Materiál dle Pravidel – PO ZŠ Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou
 6. Materiál dle Pravidel – PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou
 7. Materiál dle Pravidel  - PO Active-SVČ
 8. Materiál dle Pravidel – PO Mateřská škola
 9. Materiál dle Pravidel – PO Kultura
 10. Materiál dle Pravidel – PO Knihovna M.J.Sychry
 11. Materiál dle Pravidel – PO Poliklinika
 12. Projednání petice za přechod pro chodce na ul. Okružní –Dolní
 13. Omezení provozu VHP a JTHZ
 14. Dar Satt a.s.
 15. Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb
 16. Majetkoprávní úkony
 17. Byty a nebytové prostory
 18. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 1026/2013/2.ZŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2014 pro PO ZŠ Komenského 2:

- Limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- Odpisový plán

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 230 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Komenského 2 do rozpočtu města na rok 2014:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši  5.229 tis.Kč

- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 2.300 tis.Kč a pro halu 7.400 tis.Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1031/2013/ZUŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2014 pro PO ZUŠ:

- Limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- Odpisový plán

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 150 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZUŠ do rozpočtu města na rok 2014:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 300 tis.Kč

- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 2.210 tis.Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1027/2013/3.ZŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2014 pro PO ZŠ Komenského 6:

- Limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- Odpisový plán

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 500 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Komenského 6  do rozpočtu města na rok 2014:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši  6.146 tis.Kč

- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.750 tis.Kč

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1028/2013/4.ZŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2014 pro PO ZŠ Švermova 4:

- Limit reprefondu ve výši 15.000,-Kč

- Odpisový plán

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 1.040 tis.Kč.

- Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 402 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Švermova 4 do rozpočtu města na rok 2014:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši  7.895 tis.Kč

- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele  ve výši 12.650 tis.Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1029/2013/ZŠ Pal.

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2014 pro PO ZŠ Palachova 2189/35:

- Limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- Odpisový plán

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 230 tis.Kč.

- Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 850 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Palachova 2189/35 do rozpočtu města na rok 2014:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši  7.123 tis.Kč

- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.250 tis.Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1033/2013/p.o.SSm

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2014 pro PO Sociální služby města:

- Limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- Odpisový plán

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 302 tis.Kč.

- Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 404 tis.Kč.

- Objem mzdových prostředků ve výši 23.000 tis.Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Sociální služby města do rozpočtu města na rok 2014:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši  12.950 tis.Kč

- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.580 tis.Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1032/2013/Active

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2014 pro PO Active – středisko volného času:

- Limit reprefondu ve výši 5.000,-Kč

- Odpisový plán

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 68 tis.Kč.

- Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 400 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Active - středisko volného času  do rozpočtu města na rok 2014:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši  1.031 tis.Kč

- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 3.000 tis.Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1030/2013/POMŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2014 pro PO Mateřská škola:

- Limit reprefondu ve výši 3.000,-Kč

- Odpisový plán

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 600 tis.Kč.

- Limit příspěvku k vyúčtování na nájem tělocvičny ve výši 30 tis.Kč

- Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 300 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Mateřská škola  do rozpočtu města na rok 2014:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši  7.130 tis.Kč

- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 5.820 tis.Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1034/2013/Kultura

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2014 pro PO Kultura:

- Limit reprefondu ve výši 6.000,-Kč

- Odpisový plán

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 404 tis.Kč.

- Objem mzdových prostředků ve výši 3.867 tis.Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Kultura do rozpočtu města na rok 2014:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši  2.620 tis.Kč

- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 4.876 tis.Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1035/2013/KMJS

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2014 pro PO Knihovna M.J.Sychry:

- Limit reprefondu ve výši 15.000,-Kč

- Odpisový plán

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 55 tis.Kč.

- Objem mzdových prostředků ve výši 4.639 tis.Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Knihovna M.J.Sychry  do rozpočtu města na rok 2014:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši  6.990 tis.Kč

- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 4.876 tis.Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1037/2013/Pol.

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2014 pro PO Poliklinika:

- Limit reprefondu ve výši 20.000,-Kč

- Odpisový plán

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 350 tis.Kč.

- Objem mzdových prostředků ve výši 12.700 tis.Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Poliklinika  do rozpočtu města na rok 2014:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši  2.000 tis.Kč

- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.650 tis.Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Mat. 1038/2013/OD

Projednání petice za přechod pro chodce na ul. Okružní – Dolní

Rada města po projednání souhlasí s vypracováním studie proveditelnosti přechodu pro chodce na ulici Okružní dolní ve Žďáře nad Sázavou a ukládá Městskému úřadu Žďár nad Sázavou zjištění technických a finančních nároků pro jeho vybudování.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1039/2013/OF

Omezení provozu VHP a JTHZ

Rada města po projednání vydává nesouhlasné stanovisko k Oznámení čj.MF-97681/2013/34-1.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1041/2013/OF

Dar Satt a.s.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou  a Satt a.s.

Rada města po projednání  doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření na použití daru Satt a.s. na rekonstrukci WC muži, ženy 2.NP Domu kultury.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1040/2013/OS

Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb

Rada města po projednání schvaluje zahájení prací na aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb Města Žďáru nad Sázavou.

Rada města jmenuje koordinátorem Komunitního plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavu paní Bc. Veroniku Halamkovou, pracovnici sociálního odboru.

Rada města schvaluje řídící skupinu a pracovní skupiny dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1042/2013/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6557 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Jaroslavovi a Jarmile Ptáčkovým,  ZR 2 a to části p. č. 570/13 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 500 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár – za účelem údržby pozemku a veřejné zeleně u RD čp. 384 na p. č. 570/424 a zahrady p. č. 570/136 v k. ú. Zámek Žďár, ul. Nová 17, ZR 2 (pravidelná údržba od r. 1988 - sečení trávy a údržba živého plotu – původně neudržovaný pozemek – skládka odpadů a zbytků stavebního materiálu z okolní výstavby RD).

- Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Plán společných zařízení  – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Budeč u ZR a na části k. ú. Město Žďár dle předloženého návrhu a to vybudování vodohospodářského opatření – nového rybníka (soukromou osobou na pozemcích ve vlastnictví fyzické osoby) v k.ú. Budeč „N 4 – vodní nádrž na jihu území vedle rybníka Fedrpyš“ – stavba rybníka je rozšířena na část k. ú. Město Žďár a dále schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení úpravy vlastnických vztahů – stávající části cesty nazývané „Žďárská“ – C 11 – stávající vedlejší polní cesta – p. č. 10130 v k. ú. Město Žďár – v současné době je ve vlastnictví ČR, ve správě Státního pozemkového úřadu Praha, po vlastnických úpravách bude pozemek ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi panem Martinem Seidlerem,  ZR 2 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 7354 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace a vybudování nového vjezdu pro novostavbu objektu „Vzorkovna se skladem ve Žďáře n. Sáz. – Seidler s.r.o.“ v lokalitě U Malého lesa, ZR 1 na p. č. 7349/1 v k. ú. Město Žďár a zřízení práva přístupu a příjezdu k uvedeným stavbám a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace uvedených staveb přípojek a vjezdu do areálu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1043/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 28, o velikosti 1+1, umístěného v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 17, o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876/27, na ul. Brodské ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876/27, na ul. Brodské ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva bude uzavřena s p.Renatou Vašíčkovou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru umístěného v objektu č.p. 1141, Nádražní ulice  č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, v celkové výměře 87,56 m2, vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální  výše nájemného je 770 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěného v objektu AZ Centra č.p. 1141, Nádražní ulice č.p. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, o celkové výměře 175,36 m2, vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925 Okružní ulice č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, o celkové výměře 228,98 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Zámek č.p. 4, č. or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného je 500 Kč/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku na prodloužení doby nájmu na 5 let s opcí na prodloužení na dalších 5 let, stanovené v odst. 5 čl. 5.1. Smlouvy  o nájmu nebytového prostoru uzavřené  dne 03.06.2005 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Siemens s r.o., Praha v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v areálu smuteční obřadní síně na Zelené hoře č.p. 491, Sychrova ulice č.or. 18 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2 o celkové výměře 229,78 m2. Vhodný k provozování pohřebnických služeb. Výše nájemného je stanovena v minimální  výši 864 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání uděluje souhlas s umístěním sídla Společnosti Hennlich s.r.o, odštěpný závod CEMATECH, se sídlem Litoměřice, Českolipská 9, v prostorách budovy č.p. 183 Dolní ulice č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, a to po dobu trvání smlouvy o podnájmu nebytových prostor.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání uděluje souhlas s umístěním sídla společnosti Ječmínek, obecně prospěšná společnost v prostorách budovy č.p. 402 ulice Jiřího z Poděbrad č.or. 15, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 po dobu trvání smlouvy o výpůjčce.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček, v.r.

 

 

 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města