26. schůze rady města konaná dne 12. 10. 2015

zveřejněno: 8. 10. 2015

Pořad 26. schůze rady města s anotacemi

Zápis z 26. schůze rady města

1.

Žádost o změnu plánu investic

2.

Nový organizační řád

3.

Rozpočtová opatření PO Sportis

4.

Výjimka z nejvyššího počtu žáků

5.

Problematika ZŠ Komenského 6

6.

Majetkoprávní jednání – RM

7.

Majetkoprávní jednání – ZM

8.

Pronájem rybníků

9.

Byty a prostory sloužící podnikání

10.

Vyřazení majetku a odpis nedobytných pohledávek

11.

Výsledky výběrového řízení Elektronizace finančního řízení

12.

Rozpočtové opatření č. 7

13.

Family a Senior Point – vyhodnocení výběrového řízení

14.

Doplnění pořadníku DPS

15.

Udělení výjimky DPS

16.

Hodnocení ředitelů PO

17.

Různé

 

Pro informaci:

 

Zápis ze zasedání Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci

Zápis ze zasedání Komise pro sport a volný čas