28. schůze rady města konaná dne 2. 11. 2015

zveřejněno: 29. 10. 2015

Pořad 28. schůze s anotacemi

Zápis z 28. schůze

1.

Změna zařazení školského zařízení Active-SVČ do sítě škol a školských zařízení

2.

Přijetí strážníků městské policie u příležitosti 20 služby

3.

Smlouva o bezúplatném převodu světelného výstražného zařízení

4.

Pojištění majetku města

5.

Rozpočet města na rok 2016

6.

Autocvičiště – provozní řád a poplatky za jeho využití

7.

Přechod pro chodce Okružní dolní

8.

Nařízení RM č. 2/2015

9.

Plán zimní údržby

10.

Smlouva o zajištění provozu TIC

11.

Žádost TJ Žďár n.S.

12.

Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice „Umění baroka“

13.

Přijetí daru

14.

Majetkoprávní jednání

15.

Byty a prostory sloužící podnikání

16.

Určovací žaloba

17.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 30.11.2011 o navýšení ceny díla  na „Zhotovení územního plánu Žďár n.S.“

18.

Rozpočtová opatření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

19.

Řešení technického zhodnocení – KRYOKOMORA

20.

Různé:
Dohoda o spolupráci