29. schůze rady města konaná dne 16. 11. 2015

zveřejněno: 12. 11. 2015

Pořad 29. schůze s anotacemi

Zápis z 29. schůze

1.

Mandátní smlouva Petrast

2.

Smlouva o pojištění

3.

Dotační programy pro rok 2016

4.

Spádové obvody pro přijímání dětí do 1. tříd ZŠ

5.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd ZŠ

6.

Změna úhrad

7.

Přijetí daru

8.

Vyřazení majetku

9.

Majetkoprávní jednání RM

10.

Majetkoprávní jednání ZM

11.

Byty a prostory sloužící podnikání

12.

Zásady transparentnosti

13.

Dodatek č. 4 ke smlouva o dílo ze dne 30.11.2011 o navýšení ceny díla na „Zhotovení územního plánu Žďár nad Sázavou“

14.

Úvěr Relaxační centrum

15.

Smlouva účetnictví MOS

16.

Rozpočtová opatření č. 8

17.

Rozpočet města

18.

Projekt prorodinná politika Žďár

19.

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

20.

Lékařská pohotovostní služba ve Žďáře nad Sázavu

21.

Dohoda o použití stavby „I/19 – Žďár nad Sázavou – Mělkovice – přeložka“ dne 22. 11. 2015 - cykloneděle

22.

Různé