30. schůze rady města konaná dne 30. 11. 2015

zveřejněno: 26. 11. 2015

Pořad 30. schůze s anotacemi

Zápis z 30. schůze

1.

Majetkoprávní jednání

2.

Byty a prostory sloužící podnikání

3.

Rozpočtové opatření č. 4, Kultura Žďár

4.

Organizační změny

5.

Rozpočtové opatření

6.

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

7.

Stanovení cen propagačních materiálů

8.

Návrh rozpočtu města na rok 2016

9.

Opakované stížnosti pro hlučnost nájemců svobodárny Brodská 27

10.

Pěší trasy podél barokního mostu – změnové listy

11.

Výběrové řízení na konzultační a poradenskou činnost (městský architekt) – výsledky

12.

Zápis z komise rozvoje města a ŽP

13.

Veřejnoprávní smlouvy – dotace

14.

Zápis z komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní

15.

Různé