31. schůze rady města konaná dne 14. 12. 2015

zveřejněno: 10. 12. 2015

Pořad 31. schůze s anotacemi

Zápis z 31. schůze

1.

Majetkoprávní jednání

2.

Byty a prostory sloužící podnikání

3.

Pravidla tvorby a čerpání položky „Osadní výbory“ z rozpočtu města Žďár n.S.

4.

Stanovení poplatku za využití Autocvičiště a úprava provozního řádu

5.

Vyřazení majetku

6.

Vyřazení majetku

7.

Rozpočtová opatření PO MŠ

8.

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce Smetanovy ulice

9.

Dešťová kanalizace Smetanova ulice – změnový list

10.

Navazující prostor nám. Republiky (ČSOB) – Smlouva o provedení stavby

11.

Rozpočtové opatření č. 9

12.

Pravidla ocenění osobností města Žďár n.S.

13.

Žádost Žďas a.s.

14.

Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA

15.

Revokace usnesení ZM

16.

Veřejnoprávní smlouva s fa Santa-G

17.

Projekt MPSV – asistent prevence kriminality

18.

Stanovení počtu zaměstnanců Městské policie Žďár nad Sázavou

19.

Dodatek smlouvy o výpůjčce

20.

Různé