32. schůze rady města konaná dne 30. 12. 2015

zveřejněno: 23. 12. 2015

Pořad 32. schůze s anotacemi

Zápis z 32. schůze

1.

Rozpočtové opatření

2.

Souhlas s podnájmem prostor sloužících podnikání

3.

Zrušení Pravidel pro čerpání příspěvků na činnost osadních výborů zřízených Zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou

4.

Vyhodnocení dotačního programu Obnova kulturních památek vč. veřejnoprávních smluv

5.

Rozpočtové opatření č. 10

6.

Dohoda o ukončení platnosti smlouvy s f. Santa G.,s.r.o.

7.

Žádost o použití znaku města

8.

Různé