34. schůze rady města konaná dne 25. 1. 2016

zveřejněno: 21. 1. 2016

Pořad 34. schůze s anotacemi

Zápis z 34. schůze

1.

Příjem z prodeje propagačních materiálů města v r. 2015

2.

Stanovení cen propagačních materiálů

3.

Žádost o použití znaku města

4.

Informace o přípravě konkurzního řízení na ředitele/lku PO ZŠ Komenského 6 a PO MŠ

5.

Program prevence kriminality Kraje Vysočina

6.

Majetkoprávní jednání

7.

Byty a prostory sloužící podnikání

8.

Podpora města k transformačnímu bydlení

9.

Smlouvy k přípravě staveb – zastávka MHD a  přechod u zámku

10.

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci  Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře nad Sázavou

11.

Žádost o vyřazení DHM

12.

Stanovení oddávajícího

13.

Změna člena Komise pro sport a volný čas

14.

Různé:

Prezentace výsledků implementace procesů řízení PO města

 

Pro informaci:

Zápis z komise rozvoje a ŽP ze dne 5. 1. 2016