35. schůze rady města konaná dne 8. 2. 2016

zveřejněno: 4. 2. 2016

Pořad 35. schůze s anotacemi

Zápis z 35. schůze

1.

Veřejnoprávní smlouvy

2.

Majetkoprávní jednání RM

3.

Majetkoprávní jednání ZM

4.

Byty a prostory sloužící podnikání

5.

Smlouva o spolupráci mezi městem a VUT Brno

6.

Žádosti o změnu č. 4 ÚP za období 6-12/2015

7.

Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ku PO ZŠ Komenského 6 a na ředitele/ku PO MŠ ve Žďár n.S.

8.

Změna člena Sboru pro občanské záležitosti

9.

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

10.

Pověření k podpisu

11.

Různé