36. schůze rady města konaná dne 22. 2. 2016

zveřejněno: 18. 2. 2016

Pořad 36. schůze s anotacemi

Zápis z 36. schůze

1.

Originální grafická propagace města

2.

MAP – ORP Źďár nad Sázavou

3.

Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2016

4.

Vyhodnocení dotačního programu VOLNÝ ČAS 2016

5.

Vyhodnocení dotačního programu pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb

6.

Žádost o změnu č. 4 územní plán města

7.

Program obnovy venkova Vysočiny

8

Majetkoprávní jednání

9.

Vyhlášení záměrů – pacht zemědělských pozemků

10.

Byty a prostory sloužící podnikání

11.

Výroční zpráva města ZR za r. 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zák.106/1999 Sb. o svobodném přístupu informacím

12.

Těžba a prodej dřeva

13.

Zpráva o činnosti MP a PČR za rok 2015

14.

Prevence kriminality města

15.

Vyhlášení dotačních programů uvolněných zastupitelů a rady města

16.

Dopis spolku Lungta

17.

Dopis hejtmanovi Kraje Vysočina

18.

Různé