37. schůze rady města konaná dne 7. 3. 2016

zveřejněno: 3. 3. 2016

Pořad 37. schůze s anotacemi

Zápis z 37. schůze

1.

Projekt „Kdo si hraje nezlobí“ – prezentace projektu

2.

Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2016

3.

Veřejnoprávní smlouva – Rada dětí a mládeže  kraje Vysočina

4.

Přijetí daru

5.

Strategický plán prevence kriminality

6.

Smlouva o poskytnutí a využití psa

7.

Změna opatrovníka
(Tento materiál není dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní a citlivé údaje), oprávněných zájmů města nebo obecného zájmu.)

8

Doplnění usnesení č.j.535/2016/OS, RM č. 36

9.

Lékařská pohotovostní služba

10.

Odpověď na petici obyvatel Smetanovy ulice, Žďár n.S.

11.

Majetkoprávní jednání

12.

Byty a prostory sloužící podnikání

13.

Vyhlášení záměrů - pacht zemědělských pozemků

14.

Zapojení se do kampaně Do práce na kole 2016, smlouva o spolupráci při realizaci s Auto*Mat, z. s.

15.

Rezignace člena Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, jmenování nového člena

16.

Participativní rozpočet

17.

Různé