38. schůze rady města konaná dne 21. 3. 2016

zveřejněno: 17. 3. 2016

Pořad 38. schůze s anotacemi

Zápis z 38. schůze

1.

Přijetí daru

2.

Vyhlášení veřejné zakázky Veřejná zeleň – sečení, host: zástupce spol. Proe.biz

3.

Vyhlášení veřejné zakázky Veřejná zeleň – údržba, host. zástupce spol. Proe.biz

4.

Problematika veřejně prospěšných prací

5.

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru náměstí Republiky, Žďár n.S.“

6.

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce Smetanovy ul., Žďár n.S.“

7.

Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2016

8.

Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2016

9.

Souhlas s umístěním sídla spolku SRPŠ ZŠ Švermova 4, Žďár n.S.

10.

Žádost spolku HIPPOS Žďár n.S - Tento materiál není dostupný.
Na základě § 9 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, nebudou informace zveřejněny.

11

Projekt hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár n.S.

12.

Majetkoprávní jednání RM

13.

Majetkoprávní jednání ZM

14.

Byty a prostory sloužící podnikání

15.

Veřejnoprávní smlouvy – dotace

16.

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb

17.

Rozpočtové opatření č. 1

18.

Rozpočtové opatření č. 2

19.

Hospodaření MOS za rok 2015

20.

Různé