39. schůze rady města konaná dne 4. 4. 2016

zveřejněno: 31. 3. 2016

Pořad 39. schůze s anotacemi

Zápis z 39. schůze

1.

Vyhlášení veřejné zakázky Veřejná zeleň - údržba, mimo sečení

2.

Jmenování člena komise

3.

Výkon trestu OPP

4.

Smluvní ujednání o svěření psa do dočasné péče

5.

Petice Nechceme průjezdnou Kosinkovu ul.

6.

Záchranný archeologický průzkum, smlouva o dílo

7.

Majetkoprávní jednání

8.

Byty a prostory sloužící k podnikání

9.

Návrh na vyřazení uchazečů z konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky PO MŠ ve Žďáře nad Sázavou

10.

Různé