40. schůze rady města konaná dne 18. 4. 2016

zveřejněno: 14. 4. 2016

Pořad 40. schůze s anotacemi

Zápis z 40. schůze

1.

 Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura Žďár za rok 2015

2.

 Hospodaření a účetní závěrka PO Knihovna M. J. Sychry za rok 2015

3.

 Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města za rok 2015

4.

 Hospodaření a účetní závěrka PO Active-SVČ za rok 2015

5.

 Hospodaření a účetní závěrka PO Sportis za rok 2015

6.

 Ceník služeb na sportoviště platný od 1. 8. 2016

7.

 Pracovněprávní předpisy PO Sportis

8.

 Prodej nevyužívaného investičního majetku

9.

 Problematika údržby komunikací

10.

 Majetkoprávní jednání

11.

 Byty a prostory sloužící podnikání

12.

 Inventarizace 2015 – vyřazení majetku, odpis pohledávek

13.

 Pacht zemědělských pozemků

14.

 Revitalizace příměstské zeleně (park U Ivana) – změnové listy 5,6,7

15.

 Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Obytný soubor Klafar III – část C1, Žďár nad Sázavou

16.

 Připojení Žďáru n.S. k aktivitě „Město s dobrou adresou"

17.

Společné stavění bytových domů – veřejné projednávání pod záštitou Komise rozvoje města a ŽP (24. 5. 2016) 

18.

 Lékařská pohotovostní služba

19.

 Klub seniorů

20.

 Čarodějnická show, OV Stržanov – spotřeba dřeva

21.

 Žádost společnosti ODAS

22.

 Žádost o použití znaku města

23.

 Výsledky konkurzního řízení na ředitele/ku Základní školy Komenského 6

24.

 Udělení ocenění města Žďár n. S.

25.

 Přijetí finančního daru

26.

 Změna člena komise pro sport a volný čas

27.

 Různé