41. schůze rady města konaná dne 2. 5. 2016

zveřejněno: 28. 4. 2016

Pořad 41. schůze s anotacemi

Zápis z 41. schůze

1.

Hospodaření a účetní závěrka ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2015

2.

Hospodaření a účetní závěrka ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2015

3.

Přijetí daru

4.

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

5.

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2015

6.

Přijetí daru

7.

Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ Palachova 35 za rok 2015

8.

Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ za rok 2015

9. Hospodaření a účetní závěrka PO ZUŠ Fr. Drdly za rok 2015
10. Hospodaření a účetní závěrka PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2015
11. Ceník služeb na sportoviště platný od 1. 8. 2016
12. Parkování ul. Neumannova 1 – 9
13. Vyhodnocení dotačního programu
14. Vyhlášení dotačního programu Podpora prorodinné politiky
15. Závěrečný účet města za rok 2015
16. Účetní závěrka rok 2015
17. Úvěr 2016
18. Rozpočtová opatření č. 3
19. Veřejnoprávní smlouva Svaz českých filatelistů
20. Přijetí finančního daru
21. Veřejnoprávní smlouva SE.S.TA, Smlouva o spolupráci
22. Výsledky konkurzního řízení na PO MŠ, Vančurova 14
23. Digitální povodňový plán města Žďáru nad Sázavou
24. Dodatek č. 4 ÚP ke SOD
25. Návrh na vydání ÚP Žďár n.S.
26. Majetkoprávní jednání – RM
27. Majetkoprávní jednání  - ZM
28. Byty a prostory sloužící podnikání
29. Návrh na jmenování vedoucí oddělení finanční kontroly a interního auditu
30. Různé