42. schůze rady města konaná dne 16. 5. 2016

zveřejněno: 12. 5. 2016

Pořad 42. schůze s anotacemi

Zápis ze 42. schůze

1.

Majetkoprávní jednání

2.

Byty a prostory sloužící podnikání

3.

Rozpočtové opatření na pořízení majetku

4.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

5.

Žádost o dotaci na Family Point a Senior Point
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

6.

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru nám. Republiky"

7.

Vyhlášení VŘ na dodavatele stavby „Obytný soubor Klafar III – část C1, ZR"(tech. infrastruktura ul. Hrnčířská)

8.

Archeologický průzkum, dodatek č. 1 (pod ČSOB)

9. Zpráva - Ing. Humpolíková
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.
10. Závěrečná zpráva sdružení České dědictví UNESCO
11. Souhlas s umístěním sídla spolku Klubu přátel školy ZŠ Palachova z. s.
12. Žádost společnosti České dráhy, a.s.
13. Směrnice zadávání veřejných zakázek pro obce ORP
14. Různé