43. schůze rady města konaná dne 30. 5. 2016

zveřejněno: 26. 5. 2016

Pořad 43. schůze s anotacemi

Zápis ze 43. schůze

1.

Architektonická soutěž ul. Nádražní

2.

Námět komise rozvoje-elektromobilita

3.

Oprava účtování za r. 2015 –účetní převod částky 100 tis.Kč z rezervního fondu do investičního fondu

4.

Aktualizace odpisového plánu pro rok 2016

5.

Refresh městského loga

6.

Majetkoprávní jednání

7.

Byty a prostory sloužící podnikání

8.

Pacht zemědělských pozemků

9. Vyhláška o podávání alkoholu
10. Přijetí finančních darů
11. Vzdělávací akce „S lesníkem do lesa"
12. Dodatek zřizovací listiny PO MŠ
13. Stanovení ceny propagačního materiálu
14. Vyhodnocení dotačního programu rady města
15. Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města a organizační složky města
- ústní zpráva
16. Smlouva o zajištění služby
17. Různé