45. schůze rady města konaná dne 27. 6. 2016

zveřejněno: 23. 6. 2016

Pořad 45. schůze s anotacemi

Zápis ze 45. schůze

1.

Souhlas s přijetím darů

2.

Výsledek veřejné zakázky

3.

Organizační změny

4.

Majetkoprávní jednání

5.

Schválení smluv o zeměděl. pachtu

6.

Byty a prostory sloužící podnikání

7.

Smlouva o zajištění technické podpory a aktualizace GIS

8.

Babybox

9. Čištění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Žďár nad Sázavou".
10. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „OS Klafar II, část C 1" (ul. Hrnčířská)
11. Smlouvy o poskytnutí a využití psa
12. Lesní hospodářská osnova (LHO) – nařízení RM č. 1/2016
13. Žádost o užití znaku města
14. Souhlas s umístěním sídel spolků Sdružení rodičů a přátel školy v základních školách ve Žďáře nad Sázavou
15. Problematika PO ZŠ Komenského 6 a PO MŠ Žďár nad Sázavou
Vzhledem k citlivým údajům je materiál zveřejněn jen částečně.
16. Veřejnoprávní smlouvy – dotace uvolněných zastupitelů
17. Různé