47. schůze rady města konaná dne 15. 8. 2016

zveřejněno: 11. 8. 2016

Pořad 47. schůze s anotacemi

Zápis ze 47. schůze

1.

Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb“

2.

Žádosti o změnu č. 4 ÚP města za období 1-8/2016

3.

Žádost o povolení výjimky z OZV

4.

Zásady pro sestavení rozpočtu města Žďár n. S. na r. 2017 – harmonogram zpracování návrhu rozpočtu

5.

Stanovení ceny propagačního materiálu

6.

Žádost o užití znaku města

7.

Žádost o povolení výjimky z OZV

8.

Majetkoprávní jednání

9.

Prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Klafar, ulice Hrnčířská

10.

Byty a prostory sloužící podnikání

11.

Smlouva o spolupráci – infopointy

12.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

13.

Pověření k podepisování dokumentů města

14.

Směrnice k používání služebních mobilních telefonů

15.

Různé:

  • Schválení delegace města do německého partnerského města Schmölnn 
  • Schválení delegace města do polského města Krzywin