48. schůze rady města konaná dne 29. 8. 2016

zveřejněno: 25. 8. 2016

Pořad 48. schůze s anotacemi

Zápis ze 48. schůze

1.

Zpráva o hospodaření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6 k 30. 6. 2016

2.

Regulativy pro výstavbu RD Klafar III, část C1 (ul. Hrnčířská)

3

Rozpočtové opatření – příspěvek SVAK Žďársko na rekonstrukci vodovodu a kanalizace ul. Smetanova

4.

Strategie rozvoje města

5.

Záchranný archeologický výzkum ul. Hrnčířská

6.

Zpráva o hospodaření PO MŠ k 30. 6.2016

7.

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí

8.

Zpráva o hospodaření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova  2189/35  k  30. 6. 2016

9.

Zpráva o hospodaření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 k 30. 6. 2016

10.

Zpráva o hospodaření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 k 30. 6. 2016

11.

Zpráva o hospodaření PO ZUŠ Františka Drdly,  Žďár n. S. Doležalovo nám. 4 k 30. 6. 2016

12.

Výjimka z počtu žáků

13.

Zpráva o hospodaření PO KMJS Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2016

14.

Zpráva o hospodaření PO Kultura Žďár k 30. 6. 2016

15.

Zpráva o hospodaření PO Sportis k 30. 6. 2016

16.

Návrh rozpočtu PO Sportis na r. 2017

17.

Nákup travní sekačky autokempink Pilák

18.

Zpráva o hospodaření PO Active-SVČ k 30. 6. 2016

19.

Zpráva o hospodaření PO Sociální služby města k 30. 6. 2016

20.

Dodatek č. 7. Zřizovací listiny PO Poliklinika Žďár n.S.

21.

Návrh na vypořádání tech. zhodnocení na budově polikliniky

22.

Zpráva o hospodaření PO Poliklinika Žďár n.S. k 30. 6. 2016

23.

Rozpočtové opatření č. 5/2016

24.

Majetkoprávní úkony RM

25.

Majetkoprávní úkony ZM

26.

Byty a prostory sloužící podnikání

27.

Rezignace a jmenování nových členů SPOZ

28.

Kupní smlouva – mobilní pódium

29.

Vyhodnocení dotačních programů

30.

Memorandum o vzájemné spolupráci

31.

Smlouva o spolupráci

32.

Zveřejňování smluv vzniklých přijetím objednávky

33.

Různé:

  • Objekt bývalé vodárny