49. schůze rady města konaná dne 19. 9. 2016

zveřejněno: 15. 9. 2016

Pořad 49. schůze s anotacemi

Zápis ze 49. schůze

1.

Souhlas s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Žďár n. S.

2.

Materiál dle „Pravidel“

3.

Materiál dle „Pravidel“

4.

Soutěž UZ, RTG – informace o vývoji výběrového řízení

5.

Souhlas s přijetím darů

6.

Organizační změny

7.

Materiál dle „Pravidel“

8.

Materiál dle „Pravidel“

9.

Materiál dle „Pravidel“

10

Kino Vysočina – postup přípravy

11.

Architektonická soutěž ul. Nádražní – postup přípravy

12.

Problematika odpadních vod Radonín
- odloženo

13.

Veřejná zakázka – čištění a zimní údržba MK a ploch ve vlastnictví města

14.

Návštěva ředitele Cooper Standard Automotive  (16.00 –17.00 h)

15.

Souhlas s podnájmem

16.

Vyřazení majetku a odpis pohledávek

17.

Byty a prostory sloužící k podnikání

18.

Darovací smlouvy – sochařské sympozium

19.

Návrh organizačního řádu MěÚ

20.

Zavedení provozních poplatků za sňatečné obřady
- odloženo

21.

Různé