50. schůze rady města konaná dne 3. 10. 2016

zveřejněno: 29. 9. 2016

Pořad 50. schůze s anotacemi

Zápis z 50. schůze

1.

Materiál dle „Pravidel“

2.

Materiál dle „Pravidel“

3.

Materiál dle „Pravidel“

4.

Materiál dle „Pravidel“

5.

Materiál dle „Pravidel“

6.

Materiál dle „Pravidel“

7.

Smlouva  - kamerový systém

8.

Schválení žádosti o příspěvek a stanovení počtu zaměstnanců MP

9.

Problematika odpadních vod Radonín

10.

Odpadový audit

11.

Majetkoprávní jednání

12.

Byty a prostory sloužící k podnikání

13.

Projekt Prorodinná politika

14.

Projekt Terénní práce

15.

Změnový list č. 1 stavby „Novostavba dešťové kanalizace ul. Nádražní“

16.

Výběrové řízení obsazení funkce na ředitele/lky PO KMJS

17.

Pravidla výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových

organizací a jejich hodnocení

18.

Různé