51. schůze rady města konaná dne 17. 10. 2016

zveřejněno: 13. 10. 2016

Pořad 51. schůze s anotacemi

Zápis z 51. schůze

1.

Pořad Srdce Vysočiny

2.

Elektronizace finančního řízení města a jeho organizací – informace o stavu

3.

Rozpočtová opatření – PO Poliklinika Žďár n. S.

4.

Rezignace a jmenování nového člena SPOZ

5.

Vyhlášení dotačního programu „Reprezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí v r. 2017“

6.

Rozpočtové opatření – exekuční náklady

7.

Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast

8.

Žádost Nemocnice Nové Město n.M.

9.

Plán zimní údržby

10.

Nařízení rady města č. 2/2016

11.

Majetkoprávní úkony

12.

Byty a prostory sloužící podnikání

13.

Schválení dohody o vytvoření pracovních příležitostí

14.

Rezignace členů Osadního výboru Stržanov, návrh nových členů osadního výboru

15.

Strategie marketingu města

16.

Návrh zavedení provozních poplatků za sňatečné obřady od 1. 1. 2017

17.

Různé