52. schůze rady města konaná dne 31. 10. 2016

zveřejněno: 27. 10. 2016

Pořad 52. schůze s anotacemi

Zápis z 52. schůze

1.

Souhlas s přijetím darů

2.

Pravidla pro výběr uživatelů

3.

Rozpočtové opatření

4.

Přijetí darů

5.

Majetkoprávní jednání RM

6.

Majetkoprávní jednání ZM

7.

Prodej pozemků v lokalitě Klafar, ul. Hrnčířská

8.

Byty a prostory sloužící podnikání

9.

Zhodnocení finančních prostředků

10.

Rozpočtová opatření č. 6

11.

Schválení smlouvy o zabezpečení odborné praxe

12.

Dotační programy pro r. 2017

13.

Ředitelské volno na ZŠ ve Žďáře n. S.

14.

Pověření příspěvkové organizace Sociální služby města

15.

Komunitní plán sociálních služeb

16.

Stavební úpravy objektu č. p. 1101 a řešení parkování

17.

Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace od rady města“

18.

Návrh na zapojení města Žďáru nad Sázavou do MA21

19.

Hodnocení ředitelů PO města a organizační složky města
Ústní zpráva

20.

Různé