53. schůze rady města konaná dne 14. 11. 2016

zveřejněno: 10. 11. 2016

Pořad 53. schůze s anotacemi

Zápis z 53. schůze

1.

Přijetí darů

2.

Majetkoprávní jednání

3.

Byty a prostory sloužící podnikání

4.

Problematika ČOV Žďár n. S.
ústní zpráva

5.

Vyhlášení architektonické soutěže o návrh „Nádražní – městská třída“

6.

STREET PARK, I. etapa, Skatepark, žádost o dotaci

7.

Informace fa SATT o centrálním zásobováním teplem
ústní zpráva

8.

Smlouva TIC pro r. 2017

9.

Revokace usnesení RM

10.

Vyhodnocení činnosti Family a Senior Pointu

11.

Návrh rozpočtu na rok 2017

12.

Změna organizačního řádu

13.

Různé