54. schůze rady města konaná dne 28. 11. 2016

zveřejněno: 24. 11. 2016

Pořad 54. schůze s anotacemi

Zápis z 54. schůze

1.

Rozpočtové opatření

2.

Změna zařazení Activ-SVČ do sítě škol

3.

Rozpočtové opatření PO MŠ

4.

Nemotorová doprava – návrh postupu pracovní skupiny

5.

Sociální zázemí fotbalového stadionu – žádost o dotace

6.

Rozpočtové opatření

7.

Vyřazení majetku

8.

Vyřazení majetku

9.

Přesun mezi položkami rozpočtu ZŠ Palachova

10

Rozpočtové opatření

11.

Majetkoprávní jednání RM

12.

Majetkoprávní jednání ZM

13.

Byty a prostory sloužící podnikání

14.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

15.

Strategický plán sociálního začleňování a MPI

16.

Dodatek veřejnoprávní smlouvy

17.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny

18.

Zmocnění opatrovníkem
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny

19.

Family a Senior Point

20.

Návrh rozpočtu města 2017

21.

Vyhodnocení žádostí dotačního programu Dotace uvolněných zastupitelů

22.

Darovací smlouva E.ON

23.

Výběrové řízení na ředitele/ku KMJS

24.

Různé