55. schůze rady města konaná dne 12. 12. 2016

zveřejněno: 8. 12. 2016

Pořad 55. schůze s anotacemi

Zápis z 55. schůze

1.

Přijetí strážníků MP u příležitosti 20 leté služby u Městské policie Žďár n. S.

2.

Schválení nájemní smlouvy

3.

Schválení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě

4.

Pracovněprávní předpisy PO SPORTIS

5.

Odpis pohledávky

6.

Rozpočtové opatření

7.

Organizační změny

8.

Rozpočtové opatření č. 1/2016 PO Kultura Žďár

9.

Odpisový plán 2016 PO Kultura Žďár

10.

Odpisový plán 2017 PO Kultura Žďár

11.

Výběrové řízení PO Knihovna M. J. Sychry – představení uchazečů

12.

Přijetí daru

13.

Rozpočtové opatření

14.

Rozpočtové opatření č. 7

15.

Majetkoprávní jednání

16.

Byty a prostory sloužící podnikání

17.

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby rekonstrukce vnitřních prostor – I. etapa, kino Vysočina ZR

18.

Závěrečný výstup z pracovní skupiny Veřejná zeleň – host p. Hemza

19.

Dodatek VPS

20.

Hodnotící komise Family a Senior Point

21.

Participativní rozpočet

22.

Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

23.

Nákup vozidla pro městské lesy a krizové řízení

24.

Různé