57. schůze rady města konaná dne 30. 12. 2016

zveřejněno: 27. 12. 2016

Pořad 57. schůze s anotacemi

Zápis z 57. schůze

1.

Souhlas s přijetím darů a následné rozpočtové opatření

2.

Schválení výběru

3.

Souhlas s přijetím daru

4.

Majetkoprávní jednání

5.

Byty a nebytové prostory

6.

Přesun mezi položkami rozpočtu

7.

Rozpočtové opatření č. 8 (dotace)

8.

Vyhodnocení dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb“, včetně VPS

9.

Family a Senior Point – vyhodnocení výběrového řízení

10.

Smlouva o poskytnutí dotace

11.

Veřejnoprávní smlouva k zajištění SPOD

12.

Problematika PO Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou

13.

Různé