58. schůze rady města konaná dne 16. 1. 2017

zveřejněno: 12. 1. 2017

Pořad 58. schůze s anotacemi

Zápis z 58. schůze

1.

Poděkování ředitelce Knihovny M. J. Sychry p. Mgr. Štefkové
Ústní zpráva

2.

Žádost o vyřazení DHM

3.

Rozpočtové opatření č. 2/2016

4.

PO Kultura - Zvýšení příspěvku na provoz

5.

Odměny členům zastupitelstva města

6.

Majetkoprávní jednání RM

7.

Majetkoprávní jednání ZM

8.

Byty a prostory k podnikání

9.

Vyhodnocení dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova arch.cenných staveb, včetně VPS

10.

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce vnitřních prostor Kina Vysočina – 1. etapa

11.

Smlouva o poskytnutí dotace na akci Zlepšujeme životní prostředí ve Žďáře nad Sázavou

12.

Podmínky pronájmu mobilního pódia

13.

Rezignace a jmenování nových členů Komise pro sport a volný čas

14.

Family a Senior Point

15.

Doplnění pořadníku DPS
Materiál se vzhledem k osobním a citlivým údajům nezveřejňuje.

16.

Rezignace člena komise a jmenování nového člena komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní

17.

Dotační programy: Rada města a Uvolnění zastupitelé

18.

Problematika PO Knihovna M.J.Sychry Žďár nad Sázavou

19.

Elektronizace finančního řízení města a jeho příspěvkových organizací

20.

Vzor veřejnoprávní smlouvy

21.

Různé