59. schůze rady města konaná dne 30. 1. 2017

zveřejněno: 26. 1. 2017

Pořad 59. schůze s anotacemi

Zápis z 59. schůze

1.

Stanovení poplatku za využití autocvičiště od r. 2017

2.

Smlouva o převodu investorství školní kuchyně SŠG A. Kolpinga

3.

Smlouva o poskytnutí dotace

4.

Přijetí daru

5.

Výjimka z nejvyššího počtu žáků

6.

Rozpočtové opatření č. 2

7.

Použití příspěvku na provoz z roku 2016 jako záloha na rok 2017

8.

Přijetí daru

9.

Příjem z prodeje propagačních materiálů města v r. 2016

10.

Podmínky pronájmu mobilního pódia

11.

Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení

12.

Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele úvěru ve výši 40 mil. Kč

13.

Majetkoprávní jednání

14.

Byty a prostory sloužící podnikání

15.

Prevence kriminality města

16.

MA 21 – ustanovení zodpovědného politika neformální skupiny

17.

Participativní rozpočet

18.

Do práce na kole 2017

19.

Různé