60. schůze rady města konaná dne 13. 2. 2017

zveřejněno: 9. 2. 2017

Pořad 60. schůze s anotacemi

Zápis ze 60. schůze

1.

Návrh opatření v Relaxačním centru

2.

Udělení ocenění města Žďár n. S.

3.

Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů ZŠ

4.

Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd ZŠ a PO MŠ

5.

Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2017

6.

Výběrová řízení za rok 2016

7.

Majetkoprávní jednání

8.

Byty a prostory sloužící podnikání

9.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

10.

Udělení výjimky DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

11.

Koncepce města Žďár n.S. pro oblast závislostí

12.

Hodnocení ředitelů PO města

13.

Schválení prodeje a těžby dřeva 2017

14.

Různé