61. schůze rady města konaná dne 27. 2. 2017

zveřejněno: 23. 2. 2017

Pořad 61. schůze s anotacemi

Zápis z 61. schůze

1.

Smlouva o přeložce NN – rekonstrukce ulic Kavanova, Mánesova

2.

Žádosti o pořízení změny č. 1 územního plánu města za období 9/2016-2/2017

3.

Plná moc udělená Mgr. Jiřímu Nezhybovi pro soudní řízení

4.

Program obnovy venkova Vysočiny na r. 2017 – příkazní smlouva

5.

Veřejná zakázka na dodavatele elektrické energie

6.

Vyhodnocení dotačního programu Kultura 2017

7.

Vyhodnocení dotačního programu Sport 2017

8.

Majetkoprávní jednání

9.

Byty a prostory sloužící k podnikání

10.

Inventarizace 2016 – vyřazení majetku, odpis pohledávek

11.

Pověření výkonem opatrovníka
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

12.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

13.

Zařazení do sítě zařízení

14.

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací  podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

15.

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/lky PO Poliklinika Žďár n.S.

16. Různé

 

Problematika drogové prevence     
Hosté – pozváni na 15:00

  • vedoucí územního odboru  Žďár nad Sázavou Policie České republiky
    plk. Mgr. Bohumil Šlapák
  • Spektrum – centrum primární prevence a drogových služeb
    vedoucí Mgr. Josef Soukal