62. schůze rady města konaná dne 13. 3. 2017

zveřejněno: 9. 3. 2017

Pořad 62. schůze s anotacemi

Zápis z 62. schůze

1.

Předání osvědčení novému členu zastupitelstva města Žďár n.S.

2.

Rozpočtové opatření PO MŠ

3.

Rozpočtové opatření č. 1/2017 PO Kultura

4.

Ceník krátkodobých podnájmů PO Kultura

5.

Souhlas s přijetím daru

6.

Přehledy úhrad

7.

Změna registrace

8.

Problematika VPP a veřejné služby

9.

Rozpočtové opatření č. 1 – finanční vypořádání

10.

Rozpočtové opatření č. 2

11.

Zhodnocení finančních prostředků

12.

Úvěr 2017

13.

Hospodaření M.O.S. s.r.o. za r. 2016

14.

Plán odpadového hospodářství

15.

MHD

16.

Majetkoprávní jednání RM

17.

Majetkoprávní jednání ZM

18.

Byty a prostory sloužící podnikání

19.

Návrh Obecně závazné vyhlášky města Žďár n. S. k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

20.

Návrh Obecně závazné vyhlášky města Žďár n. S., kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Žďár n. S. a k užívání zřízení města sloužících potřebám veřejnosti

21.

Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za r. 2016

22.

Dopravní prostředky JSDH Zámek Žďár nad Sázavou

23.

Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2017

24.

Vyhodnocení dotačního programu Volný čas 2017

25.

Změna č. 1 územního plánu Žďár n. S. – schválení pořízení

26.

ČOV Žďár nad Sázavou – příprava, modernizace a intenzifikace

27.

Projektová žádost na podporu asistentů prevence kriminality

28.

Projektová žádost na podporu tvorby koncepce sociálního bydlení

29.

Projektová žádost na naplňování Místního plánu inkluze

30.

Vyhodnocení programu Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti

31.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

32.

VPS dotace

33.

Schválení zpracování žádosti do IROP – výzva č. 28

34.

Různé