63. schůze rady města konaná dne 27. 3. 2017

zveřejněno: 23. 3. 2017

Pořad 63. schůze s anotacemi

Zápis z 63. schůze

1.

Komise rozvoje města a ŽP – řešení centrálního parkoviště

2.

Architektonická soutěž a návrh „Nádražní  - městská třída“, výsledky

3.

Územně analytické podklady – převod práv a povinností

4.

Kompostéry pro občany

5.

Směrnice k vyřizování škodních událostí způsobených zaměstnanci města a jednací řád škodní komise

6.

Vyhodnocení dotačního programu Prezentace Žďáru n. S. v zahraničí 2017

7.

Majetkoprávní jednání

8.

Byty a prostory sloužící podnikání

9.

Problematika PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

10.

Návrh smlouvy k adopci sedaček ve kině Vysočina

11.

Dodatek smlouvy Lepší místo

12.

Stanovení oddávajícího

13.

Různé