64. schůze rady města konaná dne 10. 4. 2017

zveřejněno: 6. 4. 2017

Pořad 64. schůze s anotacemi

Zápis z 64. schůze

1.

Hospodaření a účetní závěrka PO Knihovna M. J. Sychry za rok 2016

2.

Hospodaření a účetní závěrka PO Poliklinika Žďár n. S. za rok 2016

3.

Nákup pletysmografu – aktualizace rozpočtu č. 1

4.

Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura Žďár za rok 2016

5

Přijetí daru

6.

Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina, 1. etapa, změnové listy

7.

Hospodaření a účetní závěrka PO Sportis za rok 2016

8.

Hospodaření a účetní závěrka PO Active-SVČ za rok 2016

9.

Změna investičního plánu

10.

Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou na rok 2016

11.

Přehled úhrad

12.

Účetní závěrka města za r. 2016

13.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

14.

MHD – úprava linek a jízdních řádů

15.

Smlouvy pro přípravu stavby nových zastávek na Klafaru

16.

Majetkoprávní jednání

17.

Byty a prostory sloužící podnikání

18.

Smlouva o připojení s a.s. E.ON – skatepark

19.

Obytný soubor Klafar III – pokračování přípravy

20.

Změna č. 2 územního plánu města Žďár nad Sázavou – schválení pořízení

21.

Podmínky pronájmu mobilního pódia

22.

Různé