65. schůze rady města konaná dne 24. 4. 2017

zveřejněno: 20. 4. 2017

Pořad 65. schůze s anotacemi

Zápis z 65. schůze

1.

Hospodaření a účetní závěrka za rok 2016 PO ZŠ Komenského 2

2.

Hospodaření a účetní závěrka za rok 2016 PO ZŠ Komenského 6

3.

Hospodaření a účetní závěrka za rok 2016 PO ZŠ Švermova 4

4.

Hospodaření a účetní závěrka za rok 2016 PO ZŠ Palachova 35

5.

Žádost o zařazení do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

6.

Vyhodnocení dotačního programu – poskytovatelé sociálních služeb

7.

Prorodinná politika – smlouvy

8.

Pověření opatrovníkem
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

9.

Hospodaření a účetní závěrka za rok 2016 PO ZUŠ

10.

Hospodaření a účetní závěrka za rok 2016 PO MŠ

11.

Smlouva o poskytnutí dotace

12.

Organizační řád č. 1/2017

13.

Směrnice č. 4/2017 o evidenci majetku

14.

Majetkoprávní jednání

15.

Byty a prostory sloužící podnikání

16.

Žádost o užití znaku města

17.

Darovací smlouva AVE Vysočina s.r.o.

18.

Smlouva s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace pro města s památkou UNESCO

19.

Dotace uvolněných zastupitelů

20.

Smlouva MA 21

21. Schválení uzavření smlouvy s KSÚS Vysočiny – zastávka linkových autobusů Radonín

22.

Různé