66. schůze rady města konaná dne 9. 5. 2017

zveřejněno: 5. 5. 2017

Pořad 66. schůze s anotacemi

Zápis z 66. schůze

1.

Problematika ČOV Žďár n.S.

- ústní zpráva

2

Digitalizace kroniky města a její zveřejnění na webových stránkách Knihovny M. J. Sychry

3.

Projekt strategického řízení PO Knihovna M. J. Sychry Žďár n.S., 2017 - 2022

4.

Rozpočtové opatření č. 2/2017 PO Kultura Žďár

5.

Rozpočtové opatření č. 3

6.

MHD - úprava linek a jízdních řádů, navýšení příspěvku

7.

Revitalizace zeleně – dokumentace

8.

Veřejnoprávní smlouva – Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina

9.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

10.

Majetkoprávní jednání – RM

11.

Majetkoprávní jednání – ZM

12.

Byty a prostory sloužící podnikání

13.

Dodatek č. 2 k Zásadám transparentnosti

14.

Žádost o změnu PRVKUK Žďár n.S., Radonín

15.

Regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ – návrh na zrušení

16.

Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)

17.

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace SPORTIS

18.

Stanovení oddávajícího

19.

Hospodaření a účetní závěrka za rok 2016 PO ZŠ Palachova 35

20.

Různé